Co se děje na VŠE?

2. 9. 2014 - Uzávěrka registrací předmětů na ZS

8. 9. 2014 - 20. 9. 2014 - Seznamovací kurzy pro nově přijaté studenty

Více na akce.vse.cz »

Termíny

11. 9. 2014 - Uzávěrka přihlášek na program MBA

Více na /terminy »

Hledat
Pokročilé hledání

Acta Oeconomica Pragensia

Acta Oeconomica Pragensia je vědecký recenzovaný časopis orientovaný na publikování výsledků aplikovaného ekonomického výzkumu. Vychází šestkrát ročně.

Obsahuje recenzované stati aplikující jak kvalitativní, tak kvantitativní metody zkoumání, včetně příspěvků demonstrujících možnosti využití exaktních metod pro podporu rozhodování různých ekonomických subjektů. V dalších rubrikách jsou publikována vědecká odborná sdělení, informace z konferencí a vědeckých setkání a recenze odborných publikací.

Časopis je zařazen od roku 2010 v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, včetně aktualizace pro rok 2014.

Předplatné lze objednat v redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214.
Více informací zde »

ISSN 1804-2112 (Online), ISSN 0572-3043 (Print), Registrace MK ČR E 18279.
© Vysoká škola ekonomická v Praze