Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Acta Oeconomica Pragensia

Acta Oeconomica Pragensia je vědecký recenzovaný časopis orientovaný na publikování výsledků aplikovaného ekonomického výzkumu. Vychází šestkrát ročně.

Obsahuje recenzované stati aplikující jak kvalitativní, tak kvantitativní metody zkoumání, včetně příspěvků demonstrujících možnosti využití exaktních metod pro podporu rozhodování různých ekonomických subjektů. V dalších rubrikách jsou publikována vědecká odborná sdělení, informace z konferencí a vědeckých setkání a recenze odborných publikací.
Časopis je zařazen od roku 2010 v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, včetně aktualizace pro rok 2015.

Předplatné lze objednat v redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214.

Více informací zde »

EBSCORePEc

Aktuální číslo

4/2014

Nezařazeno

Hana Zídková
Diskuse metod odhadů DPH

Lukáš Kovanda
Stane se finanční krize milníkem v metodologii ekonomie?

Radek Tahal, Václav Stříteský
Loajalitní programy v on-line prostředí a retailových řetězcích

Pierre Brouland, Zora Kidlesová
Pojem a terminologie „stávky“ ve francouzštině ve srovnání s češtinou

Roman Hušek, Tomáš Formánek
Alternativní specifikace, odhad a identifikace vektorových autoregresí

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová
Předpokládaný vývoj obyvatelstva krajů ČR a jeho důsledky

Pavel Sirůček
Politický marketing nejen pro ekonomy