Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Acta Oeconomica Pragensia

Acta Oeconomica Pragensia je vědecký recenzovaný časopis orientovaný na publikování výsledků aplikovaného ekonomického výzkumu. Vychází šestkrát ročně.

Obsahuje recenzované stati aplikující jak kvalitativní, tak kvantitativní metody zkoumání, včetně příspěvků demonstrujících možnosti využití exaktních metod pro podporu rozhodování různých ekonomických subjektů. V dalších rubrikách jsou publikována vědecká odborná sdělení, informace z konferencí a vědeckých setkání a recenze odborných publikací.
Časopis je zařazen od roku 2010 v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, včetně aktualizace pro rok 2015.

Předplatné lze objednat v redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214.

Více informací zde »

ERIH
EBSCO RePEc
ResearchBib EconBiz

Aktuální číslo

3/2015

Nezařazeno

Josef Ditrich; VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky (email: pepa.ditrich@seznam.cz).
Data representativeness problem in credit scoring

Kateřina Gawthorpe; University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration (e-mail: xz
Elasticity of taxable income. A case study for the Czech Republic

Kristýna Kloboučníková; VŠE v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů , Radka Druláková; VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (radka.drulakova@vse.cz).
Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky-případová studie Srbsko

Lenka Slavíková; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická (email: slav
Environmentální či ekologická ekonomie a ekonomie zdrojů: terminologická rozvolněnost v českém výzkumu

Jarmila Rybová; JČU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta (email: jrybova@ef.jcu.cz).
Shluková analýza v problematice daní

Pavel Sirůček; VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská (email: sirucek@vse.cz).
Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – A. A. Cournot