Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Acta Oeconomica Pragensia 4/2008

Kalkulace ABC


[plný text (PDF)]

Hana Mikovcová

-

Klíčová slova: activities, activity based costing, cost objects, management methods, resources

Reference:
COKINS, G. 2001. Aktivity-Based Cost Management. John Wilex&Sons, Inc., 2001.
ESCHENBACH, R. 2005. Controlling. Praha : ASPI, 2005.
MIKOVCOVÁ, H. 2003. Controlling. CD. Praha : VŠE, 2003.
MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007.