Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Acta Oeconomica Pragensia 4/2008

Kalkulace ABC

Activity Based Costing


[plný text (PDF)]

Hana Mikovcová

It is not possible to use standard methods of management in present constantly changing conditions. Enterprises have to apply progressive methods of management. The aim is to enhance the methodical application and formulate practical recommendations for enterprises in the area of cost management.

Klíčová slova / Keywords: activities, activity based costing, cost objects, management methods, resources

Reference / References:
COKINS, G. 2001. Aktivity-Based Cost Management. John Wilex&Sons, Inc., 2001.
ESCHENBACH, R. 2005. Controlling. Praha : ASPI, 2005.
MIKOVCOVÁ, H. 2003. Controlling. CD. Praha : VŠE, 2003.
MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007.