Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis

Český finanční a účetní časopis se zaměřuje na publikování odborných článků s finanční a účetní tématikou. Cílem redakční rady je uveřejňovat výsledky výzkumu a vývoje z oblasti auditingu, bankovnictví, daní a veřejných financí, financí podniku, finančního účetnictví, manažerského účetnictví, měnové teorie a politiky, oceňování podniku a pojišťovnictví. Finanční teorie prošla v minulých letech ohromným vývojem a zpětně ovlivnila finanční praxi. Účetní teorie se dnes zaměřuje na mezinárodní harmonizaci účetnictví a hledá cesty, jak reagovat na nové podněty, kterými se v poslední době stala především série bankrotů velkých nadnárodních společností. Mnohé tradiční postuláty obou teorií byly zdiskreditovány a je proto třeba najít jiná teoretická řešení starších problémů. Mimoto se objevují i nové problémy, o kterých dosavadní teorie ještě neuvažovala. Redakční rada proto věří, že Český finanční a účetní časopis může přinést k rozvoji účetní i finanční teorie nové poznatky a nová řešení. Abychom zajistili vydávání pouze kvalitních článků, podléhají všechny zaslané články redakci náročnému oponentnímu řízení.
Více »

ISSN: 1802-2200