Co se děje na VŠE?

8. 9. 2014 - 20. 9. 2014 - Seznamovací kurzy pro nově přijaté studenty

Termíny

22. 9. 2014 - Začátek zimního semestru

Více na /terminy »

Hledat
Pokročilé hledání

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy k přijímací zkoušce na VŠE.

Výuka probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny od 16:15 hod. nebo 18:00 hod. Pro mimopražské zájemce bude otevřen kurz v sobotu dvě, příp. čtyři vyučovací hodiny jednou za 14 dní (pouze matematika, angličtina a němčina). Čas, délka a den výuky bude upřesněn u zápisu (u francouzštiny je uveden na přihlášce). Platba kurzu probíhá převodem z účtu nebo složenkou. Doklad o zaplacení kurzu student odevzdá vyučujícímu první hodinu výuky /příkaz k úhradě není doklad o zaplacení/. U francouzštiny dle pokynů na přihlášce (tj. až po první vyučovací hodině).

UPOZORNĚNÍ: Pouze tyto kurzy matematiky a jazyků a kurzy pořádané fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrou matematiky a katedrami jazyků VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická nedává záruku za odbornou úroveň nabízených obdobných kurzů, prezentovaných jako příprava k přijímací zkoušce na VŠE.

Matematika

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
52 hodin 6.10.14 – 13.4.15 3.744,- Kč
40 hodin 10.11.14 – 6.4.15 2.880,- Kč
32 hodin od druhé poloviny ledna 2015 2.305,- Kč

Výuka probíhá v budově Vysoké školy ekonomické na Jižním Městě jednou týdně dvě vyučovací hodiny. Pro mimopražské zájemce (i pro uchazeče z Prahy) bude otevřen kurz v sobotu, kde výuka probíhá jednou za 14 dní 2x90 minut (čtyři vyučovací hodiny) od 10:00 hod nebo 13:30 hod. Přihlašování elektronicky. První sobota 52hod kurzu je 11. 10. 2014.

Přihlašování na 52hod kurzy od poloviny září 2014, na 40hod kurzy od 6. 10. 2014.

Informace a přihlašování na 32hod kurzy ve druhé polovině prosince 2014.

Doporučená literatura: Klůfa J,Eliášová L..: Matematika - příprava k přijímacím zkouškám na VŠE, Ekopress, Praha. 2013.

Zápis do kurzů:

Přihlašuje se pouze elektronicky na adrese bunnykuba@email.cz.

Při elektronické žádosti o přihlášku je nutné uvést přesně den a hodinu kurzu, který chci navštěvovat. Bez toho nelze přihlášku poslat.

Rozpis 52hod kurzů

  • PO 16:15
  • PO 18:00
  • ÚT 18:00
  • ST 16:15
  • SO 10:00
  • SO 13:30

 

Angličtina

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
Informace o přípravných kurzech z AJ najdete na stránkách KAJ.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry anglického jazyka (viz níže), na které je podrobný rozpis a termíny nabízených kurzů. Bez této informace se nelze do přípravných kurzů přihlásit.
http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/pripravne-kurzy-anglictiny/

Zápis do kurzů

Přihlašuje se pouze elektronicky, nejdříve od 23. 9. 2011 na adrese taborska@vse.cz, další informace na adrese http://kaj.vse.cz.

Němčina

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
32 hodin SOBOTA 2 305,- Kč

Výuka bude probíhat jednou za 14 dní 2 x 90 minut čtyři vyučovací hodiny (8 x 4) = 32 hodin.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry německého jazyka (viz níže), bez této informace se nelze do přípravného kurzu přihlásit.
http://knj.vse.cz/prijimaci-zkousky/pripravne-kurzy/

Francouzština, španělština, italština

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
Informace o přípravných kurzech z  francouzštiny, španělštiny a italštiny najdete na stránkách KROJ.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry románských jazyků (odkaz viz níže), na které je uveden podrobný rozpis druhů nabízených kurzů a termíny konání. Bez této informace se nelze do přípravných kurzů přihlásit.

http://kroj.vse.cz/zajemci-o-studium/

Český jazyk pro cizince

(Чешский язык для иностранцев)

rozsah kurzu termín konání
dva semestry 8. 9. 2014 – 15. 5. 2015
jeden semestr 5. 1. 2015 - 15. 5. 2015
letní 7. 7. 2014 - 8. 8. 2014
doplňkové 8. 3. 2014 - 31. 5. 2014

Více informací na: http://kurzy-ceskyjazyk.vse.cz