Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
INTERVIEW • STATI • KONZULTACE • VĚDECKÝ ŽIVOT • RECENZE • ANOTACE

Politická ekonomie

Politická ekonomie je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem, uváděný v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report / Social Sciences Edition a Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge. Je rovněž zařazen v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, jakož i na informace o aktuálních problémech přechodu a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře. Časopis vydává Vysoká škola ekonomická v Praze.

Impakt faktor: 5letý průměr: 0,556, Impakt faktor za rok 2013 je 0,645.

Indexy

Předplatné lze objednat v redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214.

Více informací zde »

Aktuální číslo

2/2015

Milan Žák
O firemních strategiích odborně, věcně a čtivě

Stati

Viktorie Klímová, Vladimír Žítek
Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita

Petr Musil, Jakub Fischer
Měření výstupu vzdělávacích služeb

Matějů Petr, Večerník Jiří
Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České reublice ve světle dat OECD-PIAAC

Tomáš Želinský
Nekonzistentnosť časových preferencií ľudí z arginalizovaných rómskych komunít

Tomáš Sigmund
Vztah etického a ekonomického chování

Konzultace

Anetta Čaplánová, Marcel Novák
Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality – k vedeckému odkazu R. H. Coasea

Z vědeckého života

Marek Loužek
150 let od narození Maxe Webera

Z ekonomické literatury

Milan Žák
O firemních strategiích odborně, věcně a čtivě