Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
INTERVIEW • STATI • KONZULTACE • VĚDECKÝ ŽIVOT • RECENZE • ANOTACE

Politická ekonomie

Politická ekonomie je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem, uváděný v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report / Social Sciences Edition a Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge. Je rovněž zařazen v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, jakož i na informace o aktuálních problémech přechodu a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře. Časopis vydává Vysoká škola ekonomická v Praze.

Impakt faktor: 5letý průměr: 0,556, Impakt faktor za rok 2013 je 0,645.

Indexy

Předplatné lze objednat v redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214.

Více informací zde »