Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie

Politická ekonomie je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem, uváděný v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report / Social Sciences Edition a  Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge. Je rovněž zařazen v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, jakož i na informace o aktuálních problémech přechodu a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře. Časopis vydává Vysoká škola ekonomická v Praze.

Formát seznamu literatury byl aktualizován k 1. lednu 2016.

Impakt faktor: 5letý průměr: 1,010; impakt faktor za rok 2015 je 0,904.

Indexy
Webarchiv uchovává český web

Předplatné lze objednat v redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214.

Více informací zde »

Aktuální číslo

Ročník 64 • Číslo 5

Knižní recenze

Hana Lipovská
Měnová politika po Velké recesi

Stati

Veronika Solilová, Danuše Nerudová
Návrh bezpečných přístavů v oblasti převodních cen pro malé a střední podniky

Adrej Cupák, Ján Pokrivčák, Marian Rizov
Diverzifikácia spotreby potravín na Slovensku

Zbyněk Revenda
Peněžní a úvěrové multiplikátory ve vybraných ekonomikách

Jiří Špalek, Zuzana Špačková
Daňové úniky v laboratoři: vliv kontextu na ochotu platit daně

Martin Schmidt
Stanovení nabídkových cen ve veřejných zakázkách: simulace

Peter Baláž, Andrej Hamara
Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN

Martina Šimková, Jaroslav Sixta, Jitka Langhamrová
Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky