Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
INTERVIEW • STATI • KONZULTACE • VĚDECKÝ ŽIVOT • RECENZE • ANOTACE

Politická ekonomie 5/2001

Liberalizace obchodu environmentálními službami v rámci všeobecné dohody o obchodu službami


Plný text

Eva Tošovská

The aim of this paper is to apply the rules and principles of international trade in services - in formulation of the General Agreement on Trade in Services - in the rapidly developing sphere of environmental services. The paper characterizes the development and structure of environmental services, the dimension of the environmental market of EU countries and discusses shortcomings in the existing classification of environmental services. Special attention is devoted to the different forms of private sector participation in environmental service markets. The final part examines the export potential of environmental services in the Czech Republic and analyzes the main obstacles to the future development of this sphere.

Klíčová slova: environmental market, environmental services, General Agreement on Trade in Services, private sector participation in environmental services markets

Aktuální číslo

2/2015

Milan Žák
O firemních strategiích odborně, věcně a čtivě

Stati

Viktorie Klímová, Vladimír Žítek
Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita

Petr Musil, Jakub Fischer
Měření výstupu vzdělávacích služeb

Matějů Petr, Večerník Jiří
Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České reublice ve světle dat OECD-PIAAC

Tomáš Želinský
Nekonzistentnosť časových preferencií ľudí z arginalizovaných rómskych komunít

Tomáš Sigmund
Vztah etického a ekonomického chování

Konzultace

Anetta Čaplánová, Marcel Novák
Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality – k vedeckému odkazu R. H. Coasea

Z vědeckého života

Marek Loužek
150 let od narození Maxe Webera

Z ekonomické literatury

Milan Žák
O firemních strategiích odborně, věcně a čtivě