Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 49 No. 5

Liberalizace obchodu environmentálními službami v rámci všeobecné dohody o obchodu službami

DOI: 10.18267/j.polek.334

Plný text

Eva Tošovská

The aim of this paper is to apply the rules and principles of international trade in services - in formulation of the General Agreement on Trade in Services - in the rapidly developing sphere of environmental services. The paper characterizes the development and structure of environmental services, the dimension of the environmental market of EU countries and discusses shortcomings in the existing classification of environmental services. Special attention is devoted to the different forms of private sector participation in environmental service markets. The final part examines the export potential of environmental services in the Czech Republic and analyzes the main obstacles to the future development of this sphere.

Aktuální číslo

Ročník 64 • Číslo 5

Knižní recenze

Hana Lipovská
Měnová politika po Velké recesi

Stati

Veronika Solilová, Danuše Nerudová
Návrh bezpečných přístavů v oblasti převodních cen pro malé a střední podniky

Adrej Cupák, Ján Pokrivčák, Marian Rizov
Diverzifikácia spotreby potravín na Slovensku

Zbyněk Revenda
Peněžní a úvěrové multiplikátory ve vybraných ekonomikách

Jiří Špalek, Zuzana Špačková
Daňové úniky v laboratoři: vliv kontextu na ochotu platit daně

Martin Schmidt
Stanovení nabídkových cen ve veřejných zakázkách: simulace

Peter Baláž, Andrej Hamara
Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN

Martina Šimková, Jaroslav Sixta, Jitka Langhamrová
Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky