Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Aktuální číslo

Ročník 64 • Číslo 5

Knižní recenze

Hana Lipovská
Měnová politika po Velké recesi

Stati

Veronika Solilová, Danuše Nerudová
Návrh bezpečných přístavů v oblasti převodních cen pro malé a střední podniky

Adrej Cupák, Ján Pokrivčák, Marian Rizov
Diverzifikácia spotreby potravín na Slovensku

Zbyněk Revenda
Peněžní a úvěrové multiplikátory ve vybraných ekonomikách

Jiří Špalek, Zuzana Špačková
Daňové úniky v laboratoři: vliv kontextu na ochotu platit daně

Martin Schmidt
Stanovení nabídkových cen ve veřejných zakázkách: simulace

Peter Baláž, Andrej Hamara
Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN

Martina Šimková, Jaroslav Sixta, Jitka Langhamrová
Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky