Co se děje na VŠE?

28. 11. 2014 - Doktorská promoce

3. 12. 2014 - Ples VŠE

Více na akce.vse.cz »

Termíny

10. 12. 2014 - Uzávěrka přihlášek do IGS

Více na /terminy »

Hledat
Pokročilé hledání

VŠKP - Zobrazení práce

Autor
Autor VŠKP: Nápověda Cséfalvaiová, Kornélia
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra demografie [cs]
Department of Demography [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Spoločnosť a seniori [sk]
Podnázev VŠKP: Nápověda
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Society and seniors [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
životná spokojnosť; kvalita života; starnutie; dôsledky starnutia populácie; staroba [sk]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Táto problematika vyzýva každú spoločnosť, aby analyzovala proces starnutia obyvateľstva a jeho spoločenské a ekonomické dôsledky. Práve aktívne starnutie sa môže stať kľúčom k riešeniu demografického vývoja, pretože Európa je kontinentom s najpomalším populačným rastom. V predloženej práci sa sleduje problematika seniorov z demografického a sociálno-ekonomického hľadiska, rovnako ako postoj spoločnosti k seniorom. Pomocou literárnych a štatistických prameňov charakterizuje demografické starnutie populácie v Českej republike, postoj spoločnosti k pôsobeniu poproduktívnej populácie na trhu práce, jej zdravotné, sociálne a dôchodkové zabezpečenie a vzťahy v rámci rodiny i spoločnosti. Pozornosť sa venuje aj životnej spokojnosti a kvalite života starých ľudí. Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť je obsiahnutá v piatich kapitolách. Prvá kapitola sa venuje vymedzeniu základných pojmov súvisiacich s procesom starnutia populácie. Na túto kapitolu nadväzujú ďalšie, ktoré sa zaoberajú životnou spokojnosťou a kvalitou života starých ľudí, ako aj sociálnymi a medzigeneračnými vzťahmi v rodine i v celej spoločnosti. Uvedené sú aj socioekonomické dopady demografického starnutia na spoločnosť a opatrenia potrebné na riešenie nepriaznivých dôsledkov. Súčasťou diplomovej práce je aj dotazník a jeho vyhodnotenie o životnej spokojnosti a kvalite života seniorov, adresovaný dvom skupinám osôb v dôchodkovom veku. Cieľom práce je dať pohľad na obdobie staroby a životnej spokojnosti starých ľudí. Ďalším cieľom diplomovej práce je charakterizovať vývoj starnutia obyvateľstva v Českej republike a poukázať na jeho pravdepodobný budúci vývoj. Výsledky sú určené všetkým, ktorí sa snažia pochopiť problematiku seniorov v našej spoločnosti. [sk]
Jazyk VŠKP: Nápověda Slovensky [sk]
Slovak [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Langhamrová, Jitka; doc. Ing., CSc.
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Löster, Tomáš; Ing., Ph.D.
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:27.09.2012
Datum poslední editace záznamu:21.01.2013 02:47:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 23.01.2013
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce39019_xcsek00.pdf
Oponentura29615_losterto.pdf
Hodnocení vedoucího39019_langhamj.pdf
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttp://isis.vse.cz/zp/121828/podrobnosti