Univerzita třetího věku nabízí vzdělání seniorům

U3V za podpory MŠMT plní Národní program přípravy na stárnutí, senioři se mohou účastnit výuky společensko-vědních předmětů, informatických předmětů a zdravotně-tělovýchovného předmětu, mohou individuálně využívat počítačovou učebnu.

Rozvojové a poradenské centrum spojuje školu s praxí

RPC zajišťuje spolupráci VŠE s podniky, pro studenty zprostředkovává nabídky pracovních míst a stáží.

VŠE v Praze se představuje zájemcům o studium

VŠE v Praze přijme pro školní rok 2007/2008 více než 4000 studentů do bakalářských studijních programů.