Archiv pro měsíc: Srpen 2008

Kurzy celoživotního vzdělávání na Fakultě financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví nabízí pro širokou veřejnost pestrou paletu kurzů celoživotního vzdělávání. Účastníci kurzů mají možnost se jejich prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí a účetnictví. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách.

Institut oceňování majetku při VŠE

Institut oceňování majetku otevírá další ročník čtyřsemestrálních kurzů pro znalce a odhadce se zaměřením na oceňování podniků, nemovitostí a cenných papírů.