Fakulta financí a účetnictví

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2008 proběhla v prostorách České národní banky v Praze mezinárodní konference Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968, kterou pořádala Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Zájemci o bakalářské studium na VŠE v Praze si ve školním roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Den vědy na pražských vysokých školách: Scientia Pragensis

V pátek 21. listopadu 2008 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila akce pěti pražských vysokých škol s názvem „Scientia Pragensis“ – Den vědy na pražských vysokých školách.

Dny partnerských univerzit – možnosti studia v zahraničí

Občanské sdružení ESN VŠE Praha – Buddy System společně s Oddělením zahraničních styků pořádalo Dny partnerských univerzit. Dny partnerských univerzit seznamují studenty VŠE s možnostmi studia v zahraničí prostřednictvím prezentací českých a zahraničních studentů.

Česká konference rektorů na VŠE

Ve čtvrtek 4. prosince 2008 proběhlo na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze 98. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR). Téměř 40 rektorů diskutovalo o aktuálních otázkách vysokého školství v České republice. Zasedání se zúčastnil rovněž ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška.

CEMS oslavil 20. výročí založení

CEMS, jeden z nejlépe hodnocených projektů mezinárodní spolupráce vysokých škol a  mezinárodních firem, oslavil koncem listopadu v Paříži 20. výročí svého založení. Při této příležitosti si VŠE v Praze připomíná 10. výročí svého členství.

ESOP 2008: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením školy

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2008 proběhlo ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v předsálí Vencovského auly na VŠE.