Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

Na jarní ŠANCI, která se bude konat 17. a 18.3.2009, se představí celkem 47 společností z různých oblastí. Každá firma se prezentuje pouze jeden den.

Výstava Kameramani fotografují

Výstava se koná v atriu Rajské budovy pod záštitou rektora VŠE v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. Výstava fotografií známých českých kameramanů potrvá do 13. března 2009.

Velvyslankyně Čínské lidové republiky na Vysoké škole ekonomické

Dne 23. února 2009 vystoupila na Vysoké škole ekonomické (VŠE) . Svou přednášku na téma "Čína, spolupráce a příležitost" pronesla před zaplněnou posluchárnou v češtině".

Magisterský program International Business – Central European Business Realities

VŠE v Praze otevírá v příštím akademickém roce již po osmé magisterský navazující program International Business – Central European Business Realities, který je plně vyučovaný v angličtině a umožňuje získat ve dvou letech studia tzv. double degree, tj diplom z VŠE a zároveň diplom z další univerzity v Německu, ve Francii, v Rakousku nebo ve Švýcarsku.

Rektor udělil ceny za prestižní publikace

Na únorovém kolegium rektora byly předány ceny za nejlepší knižní publikace a za nejlepší články autorů VŠE v Praze. Ocenění získali učitelé Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů, Fakulty informatiky a statistiky a Národohospodářské fakulty.

Středisko handicapovaných studentů na VŠE

Od roku 2007 působí na VŠE Středisko handicapovaných studentů (SHS), které poskytuje především technickou podporu a poradenské služby studentům se zrakovým a sluchovým handicapem a studentům s omezenou možností pohybu.