Den vědy na pražských vysokých školách: Scientia Pragensis

V pátek 27. listopadu 2009 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil třetí ročník akce pěti pražských vysokých škol s názvem Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách.

Otevření nového Knihovnického a informačního centra Fakulty managementu

Za přítomnosti vedení Fakulty managementu VŠE a vedení školy, vrcholných představitelů zhotovitele – firmy Hochtief, zastupitelů města Jindřichův Hradec, zástupců firem, partnerských a kulturně vzdělávacích organizací regionu bylo dne 1. 12. 2009 slavnostně otevřeno nové Knihovnické a informační centrum FM VŠE se sídlem v Jindřichově Hradci.

Představení výsledků projektu PRIME

V úterý 1. 12. 2009 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) konala konference, na které byly představeny výsledky projektu PRIME. Záštitu nad konferencí, kterou uspořádala studentská organizace ESN VŠE Praha – Buddy System, o. s., převzal rektor VŠE, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. Úvodní slovo přednesla prorektorka pro zahraniční vztahy a […]

Dny partnerských univerzit – možnosti studia v zahraničí

Buddy System na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) spolu s Oddělením zahraničních styků organizuje již šesté Dny partnerských univerzit. Dny partnerských univerzit informují studenty VŠE o možnostech studia v zahraničí. Čeští nebo zahraniční studenti představí celkem 37 univerzit.