Jmenování nového děkana Národohospodářské fakulty

S účinností od 1. července 2010 jmenoval rektor VŠE do funkce děkana Národohospodářské fakulty doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. na čtyřleté funkční období.

Spolupráce s praxí na VŠE

Spolupráce VŠE s praxí má řadu forem. Jedná se zejména o veletrhy pracovních příležitostí Šance, přednášky a workshopy firem, zprostředkování pracovních nabídek, prezentace firem na VŠE či organizování prakticky orientovaných soutěží pro studenty. Firmy také podporují vědecko-výzkumné a mezinárodní aktivity VŠE.

Studenti VŠE vybojovali titul Akademický mistr České republiky ve volejbale pro rok 2010

Volejbalisté VŠE, po vítězství v kvalifikaci pražských vysokých škol, postoupili na 9. České akademické hry, kde dosáhli významného sportovního úspěchu. Po vítězstvích nad zúčastněnými vysokými školami MU Brno, TU Liberec, VŠB – TU Ostrava, ČVUT Praha a UJEP Ústí nad Labem se umístili na prvním místě a získali titul Akademický mistr České republiky ve volejbale pro rok 2010. […]

Jmenování prof. Vebera děkanem Fakulty podnikohospodářské

Dne 15. 6. 2010 uvedl rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc. , dr.h.c. do funkce děkana prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. Jedná se o druhé funkční období, které proběhne od 1.7. 2010 do 30.6. 2014.

Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. byl vyznamenán medailí Aloise Rašína

Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze udělila na svém zasedání dne 8. 6. 2010 medaili Aloise Rašína Prof. Ing. Vladimíru Novákovi, CSc.

Profesorka Hronová zvolena 1. místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Dne 9. června 2010 byla zvolena do významné funkce prvního místopředsedy RVVI prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum. RVVI, které předsedá premiér, je odborným a poradním orgánem vlády České republiky.

Jmenování nových docentů na VŠE

Na zasedání Vědecké rady VŠE dne 8. června 2010 předal rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc. tři docentské jmenovací dekrety.

Uchazeči o studium mohou do zahraničí už v létě

Letos poprvé mezinárodní organizace AIESEC nabízí uchazečům o studium na Vysoké škole ekonomické v Praze možnost ještě před začátkem studia vyjet přes léto do zahraničí na rozvojovou stáž.

Přijímací řízení na VŠE

Od 7. do 18. června 2010 probíhá postupně na jednotlivých fakultách VŠE přijímací řízení do bakalářských studijních programů. Zájemci o studium letos podali na všechny fakulty celkem 15 tisíc přihlášek.

Winston Econ Art 2010

Štáb Grafické a multimediální laboratoře (GML) uspořádal v prostředí Vysoké školy ekonomické v Praze soutěž studentské kreativity Winston Econ Art 2010. Již 3. ročník této soutěže byl zakončen 31. 5. 2010 ve Vencovského aule VŠE slavnostním galavečerem za účasti významných osobností českého kulturního života.