Impakt faktor pro druhý vědecký časopis VŠE

Časopis Prague Economic Papers, který vydává Vysoká škola ekonomická v Praze od roku 1992, získal poprvé ve své historii impakt faktor.

Akademický rok 2010/2011 na VŠE

V akademickém roce 2010/2011 pokračovala VŠE v upevňování významné pozice mezi vysokými školami v České republice i zahraničí. Kromě vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit proběhla na škole i řada akcí společenských, kulturních a sportovních.