Noví docenti na VŠE

Na zasedání Vědecké rady VŠE v Praze dne 22. května 2012 předal rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. šest docentských jmenovacích dekretů.

Zahájeny práce na dějinách VŠE

V minulém roce byla rektorem VŠE, prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr. h. c., ustavena poradní skupina pro dějiny Vysoké školy ekonomické v Praze. Jejím úkolem je  koordinovat vědecké zpracování dějin VŠE, přípravu vzniku archivu Vysoké školy ekonomické v Praze (včetně fotoarchivu a elektronického archivu) a výzkumného pracoviště zabývajícího se jejími dějinami.

Fotbalové týmy VŠE vyhrály turnaj v Paříži

Ve dnech 3. – 6. května 2012 fotbalový tým VŠE velmi úspěšně reprezentoval školu na mezinárodním turnaji XXXII. MERCURIAL, organizovaném prestižní ekonomickou univerzitou H.E.C . Paris.

Studenti VŠE zvítězili v soutěži společnosti L´Oréal ?Brandstorm? pro ČR a SR

Finále marketingové hry Brandstorm se 11. května 2012 zúčastnilo celkem 5 týmů, tři z České republiky a dva ze Slovenska. Všechny české týmy byly z VŠE. Vítězný tým se v červnu zúčastní celosvětového finále v Paříži.

Český den proti rakovině 2012 na VŠE

Tradiční sbírkově-preventivní akce Ligy proti rakovině Praha se letos koná ve středu 16. května. Žluté květinky bude opět možné zakoupit i v prostorách VŠE na Žižkově.

První ročník soutěže Marketing Talents of the Year zná své vítěze

26. a 27. dubna 2012 proběhla soutěž mladých marketérů, kterou vyhrál tým s názvem Marketing Experts složený z pěti studentů Vysoké školy ekonomické v Praze: Terezy Trávníčkové, Karolíny Kubátové, Lucie Pazderské, Nikoly Radašové a Michala Kadiláka. Soutěž organizuje katedra marketingu FPH VŠE v Praze ve spolupráci s jejím hlavním partnerem, firmou Kraft Foods.

Den s VŠE

V sobotu 2. června 2012 se uskuteční další ročník společensko-odborného setkání absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze – Den s VŠE.

Oslavy 25 let programu Erasmus

Od úterý 8.5. do pátku 13.5. 2012 budou na VŠE probíhat akce k 25. výročí založení světově nejúspěšnějšího  programu studentských výměn.

Doktorské studium na VŠE

VŠE v Praze nabízí možnost doktorského studia 17 různých oborů na všech svých šesti fakultách. Studium probíhá v prezenční či kombinované formě. Téměř všechny obory jsou akreditovány i v anglickém jazyce.