Erasmus Mundus ? úspěch programu EGEI

EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) zveřejnila 20.7. 2012 výsledky výběrového řízení programu Erasmus Mundus. V roce 2012 bylo podáno celkem 177 projektů typu Erasmus Mundus Master Courses, z nichž 30 uspělo a bude podpořeno z prostředků EU. VŠE je členem konsorcia vedeného Antverpskou univerzitou.

Za doc. Ing. Jiřím Havlem, CSc.

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze s lítostí oznamuje, že dne 8. července 2012 zemřel ve věku 54 let doc. Ing. Jiří Havel, CSc., člen Správní rady VŠE.

Vyhlášení soutěže studentské kreativity Winston Econ Art 2012

Grafická a multimediální laboratoř VŠE vyhlašuje 5. ročník studentské kreativní soutěže Winston Econ Art 2012. Studenti neuměleckých VŠ zde mají možnost ukázat svou tvořivost a představivost a prezentovat se jako nadaní a kreativní tvůrci fotografií, grafiky a filmu.

Nový předseda Akademického senátu VŠE

Akademický senát VŠE zvolil na svém zasedání 2. července 2012 v tajné volbě nového předsedu. Stal se jím prof. Václav Riedlbauch z Fakulty podnikohospodářské. Místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Alena Češková z Fakulty mezinárodních vztahů. Akademický senát bude pracovat ve funkčním období let 2012-2015.

Microsoft a Procter&Gamble novými partnery VŠE

Ve středu 27. 6. 2012 podepsal rektor VŠE prof. Hindls smlouvy o partnerské spolupráci se dvěma globálně působícími americkými společnostmi. Jedná se o firmu Microsoft, jež působí v oblasti informačních technologií, a Procter&Gamble, která se specializuje na oblast spotřebního zboží.