Den otevřených dveří cizojazyčných programů na VŠE

VŠE nabízí možnost studia v cizích jazycích na všech stupních – v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském studiu i v programech MBA. Jedná se o výuku v angličtině, ruštině a francouzštině. Informační schůzka se koná ve středu 27. března odpoledne v místnosti RB 546 v 5. patře Rajské budovy.

Bakalářské studium na VŠE v akademickém roce 2013/2014

VŠE nabízí pro akademický rok 2013/2014 na svých šesti fakultách možnost studia 23 bakalářských oborů. Přijaty budou téměř čtyři tisíce uchazečů. Studium je možné v češtině, angličtině a ruštině. Den otevřených dveří cizojazyčných oborů se koná 26.3. od 15:00.

Francouzský program MBA-MAE

Francouzsko-český institut řízení při VŠE (IFTG) otevírá s podporou Francouzského velvyslanectví již 23. ročník postgraduálního manažerského kurzu typu MBA – Master Management et Administration des Entreprises.

Navazující magisterské studium v programu International Management / CEMS

Fakulta podnikohospodářská VŠE nabízí možnost studia v navazujícím magisterském oboru International Management, který je plně vyučovaný v angličtině a jehož východiskem je prestižní mezinárodní program CEMS MIM (Master in International Management). Uzávěrka přihlášek pro nadcházející akademický rok je v pátek 22. 2. 2013.

Úspěch studentů týmu FIS, FPH a FMV v soutěži společnosti New Yorker

New Yorker vyhlásil v květnu mezinárodní studentskou soutěž (ve 32 zemích) BRAND NEW CHALLENGE. Úkolem soutěžících bylo provést průzkum módního trhu ve své zemi a na základě toho navrhnout novou marketingovou strategii. Prvních deset nejlepších týmů obdrží peněžitou odměnu a vítěz pak stáž v sídle společnosti v Braunschweigu. Tým z VŠE s názvem COPY­RIGHT INFRESHMEN­T (Martina Peckelová z FIS/FMV, Kateřina Drtinová z FIS, Adam Troják z FIS, Linda Nezhybová […]

Mezinárodní program MBA Fakulty podnikohospodářské

Mezinárodní škola podnikání a managementu ISBM nabízí možnost studia programu MBA. Program je akreditován evropskou institucí FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Uzávěrka přihlášek je 7. února 2013.