Ocenění velvyslance P. Lévyho medailí Aloise Rašína

VŠE v Praze udělí na návrh Fakulty mezinárodních vztahů v pátek 6. září 2013 v 15,00 ve Vencovského aule medaili Aloise Rašína velvyslanci Francouzské republiky. Touto medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

Letní kurz českého jazyka pro studenty Erasmus

Již třetím rokem pořádalo Oddělení zahraniční styků na Vysoké škole ekonomické intenzivní jazykový kurz českého jazyka (EILC). Tyto kurzy jsou organizovány v rámci programu Erasmus a jejich cílem je poskytnout zahraničním výměnným studentům základní znalost jazyka hostitelské země.

Studenti VŠE zvítězili v evropské soutěži Nielsen Case Study Competition 2013

Ve druhém ročníku soutěže Nielsen Case Study Competition, jejíž závěrečné kolo se letos konalo na Kypru, zvítězil pětičlenný tým talentovaných studentů z VŠE v Praze. Český tým porazil šest silných konkurentů z Maďarska, Itálie, Polska, Ruska, Turecka a Velké Británie.

Multi konference IADIS2013 na VŠE

Ve dnech  22. 7. – 26. 7. 2013 se na VŠE uskutečnila mezinárodní multi konference IADIS2013, kterou pořádá Mezinárodní asociace pro rozvoj informační společnosti.  Pro rok 2013 se partnerem IADIS stala FPH VŠE. Multi konference s více jak desetiletou tradici svého konání, se v tomto roce zúčastnilo 350 delegátů z celého světa.