Workshop s ředitelkou odboru ekonomických analýz Světového ekonomického fóra

Katedra mezinárodního obchodu FMV uspořádala v pátek 27. září 2013 seminář na téma „Global Competitiveness“. Hlavním řečníkem byla paní Margareta Drzeniek Hanouz, která je spoluautorkou zprávy „Global Competitiveness Report“.

Folklorní baletní skupina z Chile na VŠE

26. září 2013 se na půdě VŠE konalo vystoupení členů folklorní baletní skupiny BAFOCHI. Vystoupení odměnila naplněná Vencovského aula potleskem ve stoje. Akci organizoval CLAS (Centrum latinskoamerických studií) Národohospodářské fakulty ve spolupráci s velvyslanectvím Chile

Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

Ve dnech 15. a 16. října 2013 (od 9 do 17 hodin) se bude v atriu Rajské budovy konat Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Studenti a absolventi VŠE budou mít šanci osobně se seznámit s pracovními nabídkami prestižních zaměstnavatelů a dalších firem, které jim mohou pomoci v počátcích pracovní kariéry.

Volby rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

Volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 14. 10. 2013. Kandidáty jsou doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora se uskuteční dne 3. října 2013 od 15:00 hod. ve Vencovského aule.

Magisterské obory Fakulty podnikohospodářské uspěly ve Financial Times rankingu 2013

Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Masters in Management 2013“. Magisterský obor CEMS se umístil na 7. místě a na 66. místě se umístil studijní program Ekonomika a management.

VŠE otevře univerzitní mateřskou školku

16. září 2013 bude na VŠE v Praze poprvé v její šedesátileté historii otevřena mateřská školka. Na vybavení a počáteční provoz školky získala VŠE podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita.

Job Fair – veletrh pracovních příležitostí pro osoby s handicapem

Čtvrtý ročník veletrhu Job Fair bez bariér se uskuteční ve čtvrtek 12. září 2013 v atriu Rajské budovy VŠE v Praze. Představí více než 15 zaměstnavatelů, kteří mají zájem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.