Jmenování děkana Müllera do Akreditační komise EPAS

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, byl s účinností od 1. září 2014 jmenován členem Akreditační komise pro oborovou akreditaci EPAS při EFMD (European Foundation for Management Development) se sídlem v Bruselu. Mandát člena „EPAS Accreditation Board“ je tříletý. Akreditační komise je složena z 10 zástupců mezinárodní akademické obce, 4 zástupců mezinárodních firem […]

Novým akademickým ředitelem CEMS byl jmenován Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Dne 1. července 2014 byl s okamžitou účinností jmenován akademickým ředitelem CEMS – The Global Alliance in Management Education Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Dosavadním ředitelem CEMS byl doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který nyní, jako nový člen vedení VŠE, vykonává funkci prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy.

Pracovní setkání členů CEMS Logistics Faculty Group na FPH

Ve čtvrtek 3. července 2014 proběhlo na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze plánované neformální pracovní setkání s partnery z Copenhagen Business School a Wirtschaftsuniverität Wien v rámci CEMS Logistics Faculty Group. 

V akademickém roce 2013/2014 získalo mezinárodní jazykový certifikát na VŠE 403 studentů

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prostřednictvím svých jazykových kateder možnost získat v rámci studia prestižní mezinárodně uznávané jazykové certifikáty. Při jejich získání navíc fakulty VŠE poskytují svým studentům motivační příspěvek ze svých stipendijních fondů, nejčastěji ve výši 2 000 Kč. V akademickém roce 2013/2014 tuto možnost využilo 403 studentů VŠE.

Akademický rok 2013/2014

Akademický rok 2013/2014 byl pro Vysokou školu ekonomickou v Praze rokem důležitých událostí. Akademický senát VŠE zvolil pro období 2014 – 2018 novou rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. Své děkany si v uplynulém akademickém roce volily také Fakulta financí a účetnictví (doc. Mejzlík), Fakulta podnikohospodářská (prof. Nový), Fakulta informatiky a statistiky (doc. Marek) a Národohospodářská fakulta (doc. […]

Nové vedení Fakulty podnikohospodářské

V úterý 1. července 2014 proběhlo na půdě Fakulty podnikohospodářské VŠE první zasedání kolegia děkana. V úvodu nový děkan fakulty, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., předal dekrety nově jmenovaným vedoucím pracovníkům fakulty.