Poprázdninový Open House v xPORTu

V úterý 6. října se v podnikatelském akcelerátoru xPORT VŠE uskuteční první Open House nového akademického roku. Open House je akce, během které mohou studenti i absolventi VŠE v xPORTu představit svůj podnikatelský projekt. Pokud uspějí u odborné poroty, mohou v univerzitním akcelerátoru ihned začít rozvíjet své podnikání s podporou VŠE. 

Konference Konkurenceschopnost ČR 2016: Průmysl pro 21. století

Ve středu 30. září 2015 se na VŠE uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem Konkurenceschopnost ČR 2016: průmysl pro 21. století. Na konferenci bude oficiálně představen nejnovější Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra. Debatovat se bude především o pozici ČR ve světovém žebříčku konkurenceschopnosti.

Týden studentských příležitostí

Od pondělí 21. 9. do čtvrtka 24. 9. se v prostorách VŠE uskuteční prezentace studentských organizací VŠE, tzv. Týden studentských příležitostí. Na akci se u jednotlivých stánků setkáte přímo se členy spolků. Vysvětlí vám, čím se zabývají, jaké akce chystají na tento semestr a jak se můžete zapojit. Organizátorem akce je Unie studentů VŠE.

Ohlédnutí za oslavami 25. výročí Francouzsko-českého institutu řízení VŠE

V pátek 11. září se ve Vencovského aule sešli představitelé politických i obchodních vztahů mezi Českou republikou a Francií. Právě před 25 lety byl při Vysoké škole ekonomické v Praze založen Francouzsko-český institut řízení (L’Institut Franco-Tchèque de Gestion IFTG) a na konferenci věnované tomuto výročí její účastníci vzpomínali a diskutovali.

CEMS a Podniková ekonomika a management uspěly v žebříčku Financial Times 2015

Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Ranking 2015“. Magisterský obor CEMS se umístil na 4. místě a magisterský studijní program Podniková ekonomika a management na 72. místě. Oba programy nabízí Fakulta podnikohospodářská VŠE.

Blokový seminář CEMS 2015

Akademický rok 2015/2016 zahájil nový ročník studentů oboru International Management/CEMS na VŠE v Praze intenzivním Blokovým seminářem, který se konal v termínu 31. srpna – 7. září 2015. Absolvování Blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM.

Ohlédnutí za Dnem vědy 2015

Ve středu 9. 9. 2015 se  VŠE prezentovala na přehlídce vědy pražských vysokých škol – Dni vědy. Návštěvníci mohli navštívit stánek a přednášky dvou vyučujících VŠE.

Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání

Dne 17. září od 9 do 17:30 hodin se na VŠE uskuteční konference „Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání“. Akci pořádá Fakulta podnikohospodářská, ISBM ve spolupráci s curyšskou vysokou školou pro aplikované vědy ZHAW.

Konference 25 let francouzsko-české spolupráce

U příležitosti 25. výročí od založení Francouzsko-českého institutu řízení (L’Institut Franco-Tchèque de Gestion IFTG) pořádá VŠE 11. září 2015 konferenci na téma 25 let francouzsko-české spolupráce. Během pátečního dopoledne vystoupí představitelé politických i ekonomických vztahů obou zemí. Mimo jiné Jeho Excelence pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice.