Nový generální ředitel společnosti L´Oréal ČR navštívil VŠE

Novým generálním ředitelem pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko byl poprvé jmenován Čech, absolvent VŠE Ing. Tomáš Hruška. Setkání s rektorkou VŠE prof. Machkovou se zúčastnil i personální ředitel Andrew Krenek a Ing. Věra Pálková, HR manažerka, rovněž absolventka VŠE.

Přednáška baronky Lucy Neville-Rolfe a ministra Mládka

Centrum evropských studií VŠE ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska si vás dovolují pozvat na přednášku náměstkyně ministra pro obchod a inovace Velké Británie baronky Lucy Neville-Rolfe.

Rektorský sportovní den 2016

Ve středu 20. dubna se na VŠE uskuteční rektorský sportovní den. Den nabitý sportovními aktivitami pro studenty a zaměstnance školy připravilo Centrum tělesné výchovy a sportu. Zájemci se mohou přihlásit u garantů jednotlivých sportovních aktivit. Na své si přijdou vyznavači kolektivních i individuálních sportů. Novinkou jsou ukázkové lekce šermu a bojových umění. Ani letos nebude chybět moto vyjížďka, tentokrát Horním Posázavím.

30. 3. 2016: Přednáška „Pitching Research“ (prof. Robert Faff, University of Queensland Business School)

Fakulta podnikohospodářská si dovoluje pozvat akademické pracovníky, doktorandy a studenty se zájmem o výzkum působící na všech fakultách VŠE na přednášku prof. Roberta Faffa z australské University of Queensland Business School s názvem „Pitching Research“.

23. 3. 2016: Den otevřených dveří pro zájemce o studium v angličtině na VŠE

VŠE nabízí možnost studia v angličtině v bakalářském, navazujícím magisterském, i doktorském studiu. Den otevřených dveří pro bakalářské a navazující magisterské programy se uskuteční ve středu 23. března 2016 v Rajské budově VŠE.

Nový studentský tajemník VŠE

Dne 15. března 2016 nastoupil do funkce nový studentský tajemník rektorky VŠE Ing. Jakub Drábek, který je zároveň doktorandem na NF VŠE. Studentský tajemník zprostředkovává komunikaci mezi studentskými organizacemi a vedením školy.

Setkání VŠE Alumni Austria na velvyslanectví ve Vídni

Ve středu 9. března 2016 se na českém velvyslanectví ve Vídni sešel poprvé klub absolventů VŠE žijících v Rakousku. Akce se zúčastnilo 90 absolventů z celkového počtu cca 140 česky nebo slovensky hovořících členů. Hlavním přednášejícím byla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

Ve dnech 15. a 16. března se na VŠE uskuteční veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Po oba dny, vždy v době od 10:00 do 16:30 hodin, budou mít studenti a absolventi VŠE možnost osobně se seznámit s pracovními nabídkami, stážemi a trainee programy od více než sedmi desítek zaměstnavatelů.

Přijímací řízení pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

O studenty, kterým komplikuje přístup ke studiu jejich zdravotní znevýhodnění, se již desátým rokem stará Středisko handicapovaných studentů (SHS). Na VŠE organizuje také přijímací řízení pro handicapované studenty, kde zohledňuje druh a intenzitu zdravotního znevýhodnění uchazeče. Ti mohou podávat přihlášky do 30. 4. 2016. Přijímací řízení proběhne dle harmonogramu fakult ve shodném čase, ve kterém […]