Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Acta Oeconomica Pragensia

Acta Oeconomica Pragensia je vědecký recenzovaný časopis orientovaný na publikování výsledků aplikovaného ekonomického výzkumu. Vychází čtyřikrát ročně.

Obsahuje recenzované stati aplikující jak kvalitativní, tak kvantitativní metody zkoumání, včetně příspěvků demonstrujících možnosti využití exaktních metod pro podporu rozhodování různých ekonomických subjektů. V dalších rubrikách jsou publikována vědecká odborná sdělení, informace z konferencí a vědeckých setkání a recenze odborných publikací.

Časopis je zařazen od roku 2010 v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, včetně aktualizace pro rok 2015.

Od 1. 7. 2017 přijímáme články pouze v angličtině.

Předplatné lze objednat v redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214.

Více informací zde »

ERIH Cabell's
EBSCO RePEc
ResearchBib EconBiz
DOAJ
EconLit Google Scholar
Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.