Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2009/4

The Role of Women in International Business World and in the Czech Republic

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.277

[plný text (PDF)]

Zuzana Křečková Kroupová

-

JEL klasifikace: M12

Reference:
ADLER, N. J. 2006. Art and Leadership. Academy of Management Learning and Education. 2006, vol. 5,

no. 4, s. 486–499.

ADLER, N. J. 2002. Global Managers: No Longer Men Alone. International Journal of Human Resources

Management. 2002, vol. 13, no. 5, August, s. 743–760.

FISCHLOVÁ, D. 2006. Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen (mzdová diskriminace dle pohlaví).

Praha : VÚPSV, 2006.

FISCHLOVÁ, D. 2007. Manažerky mají poloviční platy než manažeři. Lidové noviny. 6. 6. 2007.

KRAUSE, D. 2005. Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením

na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu. Praha : VÚPSV, 2005.

Oxford Advanced Learners Dictionary. 1995. 5th ed. Oxford : Publisher Oxford University Press, 1995.

285 p. ISBN 0-19-431423-X.

SOKAČOVÁ, L. 2006. Příležitosti pro ženy v Českém Telecomu. Zpravodaj. Praha : Gender studies, o.p.s.,

31. 1. 2006.

Women in business; The conundrum of the glass ceiling. 2005. The Economist (print edition). July 21st

2005.

Internet sources:

Catalyst: Analysis: Companies With More Women Board Directors Experience Higher Financial Performance,

According to Latest Catalyst Bottom Line Report, NEW YORK, NY (October 1, 2007).

www.catalyst.org/pressroom/press_bottom_line_2.shtml.

Catalyst: Analysis: Women in Leadership: Comparing European and U.S. Women Executives [online] 1st

May 2006. www.catalyst.org/fi les/fact/EU%20and%20US%20WICL%20comparison.pdf.

Catalyst: Analysis: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity [online] 1st May 2006.

www.catalyst.org/fi les/exe/fpexe.pdf.

Catalyst: Analysis: Leaders in a Global Economy: A Study of Executive Women and Men [online] 1st May

2006. www.catalyst.org/fi les/exe/GlobalLeadersExecSumm.pdf.

Catalyst: Analysis: Global Women [online] 1st May 2006. www.catalyst.org/fi les/quicktakes/Quick%20

Takes%20-%20Global%20Women.pdf.

European Professionals Women’s Network: Analysis. 2004. Women on Boards in Europe. Launch of

1st EWPN European Board Women Monitor, 2004.

Ethical Investment Research Service: Analysis. 2004. Female Directors in World. March 2004.

HOFSTEDE, G. 2007. Geert Hofstede™ Cultural Dimensions Analysis [online] 10th May 2007.

www.geert-hofstede.com.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.