Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2009/4

Dopad zákona o podpoře andského obchodu a boje proti drogám v Bolívii - Analýza současné situace

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.278

[plný text (PDF)]

Shirley Consuelo Banús Vidal

-

JEL klasifikace: F14,, F15

Reference:
ARANO SUAREZ, L. 2003. Análisis del Comercio Exterior de Bolivia y aprovechamientos de Acuerdos

Preferenciales [Analýza zahraničního obchodu Bolívie, využívání preferenčních ujednání]. Ministerstvo

zahraničí Bolívie, březen 2003.

BANUS VIDAL, S. C. 2004. Unión Estratégica de Empresas para la Gestión del Comercio Exterior en

las Industrias Cárnicas del Sector Bovino de Santa Cruz [Strategická unie mezi podniky za účelem

řízení zahraničního obchodu v oblasti trhu masem]. [Diplomová práce]. Santa Cruz de la Sierra,

Bolivia : Universidad Autonoma Gabriel René Moreno [Autonomní univerzita Gabriela René

Moreno], 2004.

LOZA, G.; ZAMBRANA, H.; GONZÁLEZ, C. 2006. El ATPDEA: Analýza současné situace a perspektiv.

Bolívie, listopad 2006.

Ministerstvo zahraničí Bolívie. 2006. Informační bulletin č. 271, květen 2006.

Ministerstvo zahraničí Bolívie. 2007. Informační bulletin č. 323, 15.června 2007.

RODRIGUEZ ALVAREZ, G. A. 2004. Apertura Económica y exportaciones en Bolivia, El Papel del Estado

1980–2003 [Ekonomické otevření a bolívijské exporty: Státní listina (1980–2003)]. Ministerstvo

zahraničí Bolívie, 2004.

ZIBECHI, R. 2005. Regionální integrace po neúspěchu ALCA. Březen 2005.

Internetové zdroje:

Centrum latinskoamerických studií, www.cesla.com.

Centrum pro podporu Bolívie, CEPROBOL, www.ceprobol.gov.bo.

Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky Kolumbie, www.mincomercio.gov.co.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/obchodni-vztahy.

Ministerstvo zahraničních věcí a turistiky Peru, obchodní vztahy se Spojenými státy,

www.mincetur.gob.pe.

Národní statistický úřad Bolívie, www.ine.gov.bo.

Světová obchodní organizace, www.wto.org.

UDAPE, oddělení pro politicko-sociální a ekonomické analýzy, www.udape.gov.bo.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.