Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2009/4

Dopad zákona o podpoře andského obchodu a boje proti drogám v Bolívii - Analýza současné situace

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.278

[plný text (PDF)]

Shirley Consuelo Banús Vidal

-

JEL klasifikace: F14,, F15

Reference:
ARANO SUAREZ, L. 2003. Análisis del Comercio Exterior de Bolivia y aprovechamientos de Acuerdos

Preferenciales [Analýza zahraničního obchodu Bolívie, využívání preferenčních ujednání]. Ministerstvo

zahraničí Bolívie, březen 2003.

BANUS VIDAL, S. C. 2004. Unión Estratégica de Empresas para la Gestión del Comercio Exterior en

las Industrias Cárnicas del Sector Bovino de Santa Cruz [Strategická unie mezi podniky za účelem

řízení zahraničního obchodu v oblasti trhu masem]. [Diplomová práce]. Santa Cruz de la Sierra,

Bolivia : Universidad Autonoma Gabriel René Moreno [Autonomní univerzita Gabriela René

Moreno], 2004.

LOZA, G.; ZAMBRANA, H.; GONZÁLEZ, C. 2006. El ATPDEA: Analýza současné situace a perspektiv.

Bolívie, listopad 2006.

Ministerstvo zahraničí Bolívie. 2006. Informační bulletin č. 271, květen 2006.

Ministerstvo zahraničí Bolívie. 2007. Informační bulletin č. 323, 15.června 2007.

RODRIGUEZ ALVAREZ, G. A. 2004. Apertura Económica y exportaciones en Bolivia, El Papel del Estado

1980–2003 [Ekonomické otevření a bolívijské exporty: Státní listina (1980–2003)]. Ministerstvo

zahraničí Bolívie, 2004.

ZIBECHI, R. 2005. Regionální integrace po neúspěchu ALCA. Březen 2005.

Internetové zdroje:

Centrum latinskoamerických studií, www.cesla.com.

Centrum pro podporu Bolívie, CEPROBOL, www.ceprobol.gov.bo.

Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky Kolumbie, www.mincomercio.gov.co.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/obchodni-vztahy.

Ministerstvo zahraničních věcí a turistiky Peru, obchodní vztahy se Spojenými státy,

www.mincetur.gob.pe.

Národní statistický úřad Bolívie, www.ine.gov.bo.

Světová obchodní organizace, www.wto.org.

UDAPE, oddělení pro politicko-sociální a ekonomické analýzy, www.udape.gov.bo.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Current issue

4/2018

Unsorted

Tereza Voráčková, Alexandr Potůček, Filip Sýkora, Jaroslav Schönfeld
Pre-packed insolvencies

Milen Velev
Unemployment and economic growth: Is there a relationship in the European Uninon?

Dagmar Brožová
The minimum wage in the neoclassical and the behavioural labour market theory

Václav Žalud, Jan Králíček
Value added tax in reorganisation

Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková
Radovan Richta – The predecessor of the Club of Rome and the 4.0 vision