Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2015/4

Aktualizace modelu finanční křehkosti založeného na analýze všeobecné rovnováhy

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.479

[plný text (PDF)]

Ondřej Machek, Luboš Smrčka

-

JEL klasifikace: C68, E4, E5, G11

Reference:
BARRO, R. J., 1997. Determinants of Economic Growth – A Cross-Country Empirical Study. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 0-262-02421-7.

ČSÚ, 2015. Hlavní makroekonomické ukazatele. Český statistický úřad [online]. [cit. 1. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr.

DE GREGORIO, J., 1996. Inflation, Growth and Central Banks: Theory and Evidence. Santiago Chile: Ministry of Finance.

FISHER, I., 1933. The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. Econometrica. Issue 1, s. 337–357. ISSN 1468-0262.

FISCHER, S., 1993. The Role of Macroeconomic Factors in Growth. Journal of Monetary Economics. Issue 3, s. 485–512. ISSN 0304-3932.

GOODHART, C. A. E.; SUNIRAND, P.; TSOMOCOS, D. P., 2004. A model to Analyse Financial Fragility: Applications. Journal of Financial Stability. Issue 1, s. 1–30. ISSN 1572-3089.

GOODHART, C. A. E.; SUNIRAND, P.; TSOMOCOS, D. P., 2005. A Risk Assessment Model for Banks. Annals of Finance. Issue 2, s. 197–224. ISSN 1614-2446.

GOODHART, C. A. E; SUNIRAND, P.; TSOMOCOS, D. P., 2006. A Model to Analyse Financial Fragility. Economic Theory. Issue 1, s. 107–142. ISSN 0938-2259.

HERYÁN, T., 2013. Analýza úvěrového trhu. Disertační práce. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné [online]. [cit. 1. 4. 2015]. Dostupné z: http://kfi.rs.opf.slu.cz/sites/kfi.rs.opf.slu.cz/files/dizertace_heryan.pdf.

KEYNES, J. M., 1936. The General Theory of Employment, Interest, and Money. New York: Harcourt, Brace and Company. ISBN 978-1467934923.

MACHEK, O.; SMRČKA, L.; HNILICA, J.; TSOMOCOS, D. P.; ARLTOVÁ, M., 2014. Analýza všeobecné rovnováhy pro český > nanční trh a model > nanční křehkosti. Politická ekonomie, č. 4, s. 437–458. ISSN 0032-3233.

SAADE, A.; OSORIO, D.; ESTRADA, D., 2006. An Equilibrium Approach to Financial stability Analysis: the Colombian Case. Annals of Finance. Issue 1, s. 75–106. ISSN 1614-2446.

SLANÝ, A., 2003. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: Nakladatelství C. H. Beck. ISBN 80-7179-738-3.

STAVÁREK, D.; VODOVÁ, P., 2010. Aplikace nerovnovážného modelu na trh úvěrů v České republice. E+M Ekonomie a Management, č. 4, s. 96–109. ISSN 1212-3609.

TABAK, B. M.; CAJUEIRO, D. O.; FAZIO, D. M., 2012. Financial fragility in a general equilibrium model: the Brazilian case. Annals of Finance. Issue 3, s. 1–23. ISSN 1614-2446.

TSENOVA, T., 2014. International monetary transmission with bank heterogeneity and default risk. Annals of Finance. Issue 2, s. 217–241. ISSN 1614-2446.

TSOMOCOS, D. P., 2003. Equilibrium analysis, banking and financial instability. Journal of Mathematical Economics. Issue 5, s. 619–655. ISSN 0304-4068.

VAONA, A., 2012. Inflation and growth in the long run: A new Keynesian theory and further semiparametric evidence. Macroeconomic Dynamics. Issue 1, s. 94–132. ISSN 1365-1005.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.