Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2018/4

Radovan Richta – The predecessor of the Club of Rome and the 4.0 vision

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.612

[plný text (PDF)]

Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková

-

JEL klasifikace: B51, O14, O30, P21

Reference:
Selection from R. Richta’s Book Publications

O podstatě sociologické a filosofické soustavy “masarykismu” (in Popelová-Otáhalová, J.,

Kosík, K. (eds.): Filosofie v dějinách českého národa, NČSAV, 1958); Člověk a technika

v revoluci našich dnů (Československá společnost pro šíření politických a vědeckých

znalostí, 1963a); Komunismus a proměny lidského života (K povaze humanismu naší

doby) (Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1963b);

Civilizace na rozcestí: společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce

(ed., Svoboda, 1966a); Ekonomika jako civilizační dimenze (in Kouba, K. et al.: Sborník

Ekonomického ústavu ČSAV, ČSAV, 1967a); Vědecko-technická revoluce a socialismus

(co-author J. Filipec, Svoboda, 1971a); Člověk – věda – technika. K marxisticko-leninské

analýze vědecko-technické revoluce (co-editors B. M. Kedrov, S. P. Odujev, Svoboda,

1974a); Sozialismus – Imperialismus – wissenschaftlich-technische Revolution: Die

Wissenschaftlich-technische Revolution in der Klassenauseinandersetzung zwischen

Socialismus und Imperialismus (co-authors B. Löwe a J. Filipec, Berlín, Akademie

1974b); Československo 2000: prognóza vývoje československé společnosti (ed., after

1979, unpublished); Marxisticko-leninské koncepce řízení společenských procesů a krize

buržoazních sociálně-politických teorií (in Kolektiv: Ke kritice buržoazní politologie,

Academia, 1980); Socialismus a věda (co-editor S. R. Mikulinskij, Academia, 1982).

A Selection of Journal Publications of R. Richta

Česká otázka a Masarykova kosmopolitní filosofie (Univerzita Karlova, 1953); Úvahy

o budoucnosti dělby práce (Sociologický časopis, 1965, no. 2); Povaha a souvislosti

vědeckotechnické revoluce (Sociologický časopis, 1966b, no. 2); The Scientific &

Technological Revolution (Australian Left Review, 1967b, no. 7); Vědecko-technická

revoluce a marxismus (Otázky míru a socialismu, 1967c, no. 1); Technika a situace člověka

(Filosofický časopis, 1968a, no. 5); Vědecko-technická revoluce a alternativy moderní

civilizace (Sociologický časopis, 1968b, no. 5); Vědecko-technická revoluce a její

společenské aspekty (Filosofický časopis, 1971b, no. 1); Člověk a technika (K dialektice

přetváření světa a rozvoje člověka) (Filosofický časopis, 1973, no. 4); Krize perspektiv

buržoazní společnosti (Nová mysl, 1975, no. 1); Přednosti socialismu a vědeckotechnická

revoluce (Teorie a metoda, 1976, no. 2); Is There a New Type of Science Emerging? (Teorie

rozvoje vědy, 1977, no. 4); Ke kritice buržoazních filozofických přístupů k soudobému

vědeckotechnickému pokroku (Filozofický časopis, 1983, no. 1).

Additional Information

Průmyslová revoluce: Vývoj pojmu a koncepce (Purš, J., ČSAV, 1973); Mráz přichází

z Kremlu (Mlynář, Z., Mladá fronta, 1990); Czech Philosophy in the XXth Century (Nový,

L., Hroch, J., Gabriel, J. (eds.), Council for Research in Values and Philosophy, 1994);

Nové čtení Marxe 1. (Ransdorf, M., Futura, 1997); “Chováme se jako revolucionáři?” –

R. Richta a příběh mezioborového týmu (Smíšek, J., Marathon, 1997, no. 4); Vzpomínka

na interdisciplinární tým R. Richty (Kutta, F., Marathon, 1997, no. 4); Akademik

Radovan Richta (Ondryáš, K., Marathon, 1999, no. 4); Civilizace za rozcestím (Vaško, T.,

Marathon, 2001, no. 1); Bojíte se socialismu? (Heller, J., Neužil, F. et al., Periskop, 2007);

Radovan Richta a mezioborový tým pro výzkum společenských a lidských souvislostí

vědeckotechnické revoluce: proč a jak vznikla Civilizace na rozcestí (Hoppe, J., in Hoppe,

J., Škodová, M., Suk, J., Caccamo, F., “O nový československý model socialismu”: čtyři

interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech, Ústav pro soudobé dějiny

AV ČR, 2015); Bublifuk 4.0 (Sirůček, P., Marathon, 2017, special issue); Minislovníček

a literatura 4.0 (Sirůček, P., Medias res, 2018, no. 2).

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.