Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2018/4

Radovan Richta – The predecessor of the Club of Rome and the 4.0 vision

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.612

[full text (PDF)]

Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková

Radovan Richta was a Czech academic, philosopher, sociologist, prognostic, and head of an interdisciplinary research team. He specialised in the issues of the scientific and technological revolution and its social and human contexts. Both in the East and the West, he was famous for the work of Civilization on the Crossroad, which in many ways surpassed its time. Richta (and his team of scientists) may perhaps be considered the predecessors of the Roman Club. His link is highly inspirational for the current reflection on the so-called fourth industrial revolution and civilizational milestones as well as system changes.

Keywords: Civilization on the crossroad, Richta, scientific and technical revolution, socialism

JEL Classification: B51, O14, O30, P21

References:

Selection from R. Richta’s Book Publications

O podstatě sociologické a filosofické soustavy “masarykismu” (in Popelová-Otáhalová, J.,

Kosík, K. (eds.): Filosofie v dějinách českého národa, NČSAV, 1958); Člověk a technika

v revoluci našich dnů (Československá společnost pro šíření politických a vědeckých

znalostí, 1963a); Komunismus a proměny lidského života (K povaze humanismu naší

doby) (Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1963b);

Civilizace na rozcestí: společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce

(ed., Svoboda, 1966a); Ekonomika jako civilizační dimenze (in Kouba, K. et al.: Sborník

Ekonomického ústavu ČSAV, ČSAV, 1967a); Vědecko-technická revoluce a socialismus

(co-author J. Filipec, Svoboda, 1971a); Člověk – věda – technika. K marxisticko-leninské

analýze vědecko-technické revoluce (co-editors B. M. Kedrov, S. P. Odujev, Svoboda,

1974a); Sozialismus – Imperialismus – wissenschaftlich-technische Revolution: Die

Wissenschaftlich-technische Revolution in der Klassenauseinandersetzung zwischen

Socialismus und Imperialismus (co-authors B. Löwe a J. Filipec, Berlín, Akademie

1974b); Československo 2000: prognóza vývoje československé společnosti (ed., after

1979, unpublished); Marxisticko-leninské koncepce řízení společenských procesů a krize

buržoazních sociálně-politických teorií (in Kolektiv: Ke kritice buržoazní politologie,

Academia, 1980); Socialismus a věda (co-editor S. R. Mikulinskij, Academia, 1982).

A Selection of Journal Publications of R. Richta

Česká otázka a Masarykova kosmopolitní filosofie (Univerzita Karlova, 1953); Úvahy

o budoucnosti dělby práce (Sociologický časopis, 1965, no. 2); Povaha a souvislosti

vědeckotechnické revoluce (Sociologický časopis, 1966b, no. 2); The Scientific &

Technological Revolution (Australian Left Review, 1967b, no. 7); Vědecko-technická

revoluce a marxismus (Otázky míru a socialismu, 1967c, no. 1); Technika a situace člověka

(Filosofický časopis, 1968a, no. 5); Vědecko-technická revoluce a alternativy moderní

civilizace (Sociologický časopis, 1968b, no. 5); Vědecko-technická revoluce a její

společenské aspekty (Filosofický časopis, 1971b, no. 1); Člověk a technika (K dialektice

přetváření světa a rozvoje člověka) (Filosofický časopis, 1973, no. 4); Krize perspektiv

buržoazní společnosti (Nová mysl, 1975, no. 1); Přednosti socialismu a vědeckotechnická

revoluce (Teorie a metoda, 1976, no. 2); Is There a New Type of Science Emerging? (Teorie

rozvoje vědy, 1977, no. 4); Ke kritice buržoazních filozofických přístupů k soudobému

vědeckotechnickému pokroku (Filozofický časopis, 1983, no. 1).

Additional Information

Průmyslová revoluce: Vývoj pojmu a koncepce (Purš, J., ČSAV, 1973); Mráz přichází

z Kremlu (Mlynář, Z., Mladá fronta, 1990); Czech Philosophy in the XXth Century (Nový,

L., Hroch, J., Gabriel, J. (eds.), Council for Research in Values and Philosophy, 1994);

Nové čtení Marxe 1. (Ransdorf, M., Futura, 1997); “Chováme se jako revolucionáři?” –

R. Richta a příběh mezioborového týmu (Smíšek, J., Marathon, 1997, no. 4); Vzpomínka

na interdisciplinární tým R. Richty (Kutta, F., Marathon, 1997, no. 4); Akademik

Radovan Richta (Ondryáš, K., Marathon, 1999, no. 4); Civilizace za rozcestím (Vaško, T.,

Marathon, 2001, no. 1); Bojíte se socialismu? (Heller, J., Neužil, F. et al., Periskop, 2007);

Radovan Richta a mezioborový tým pro výzkum společenských a lidských souvislostí

vědeckotechnické revoluce: proč a jak vznikla Civilizace na rozcestí (Hoppe, J., in Hoppe,

J., Škodová, M., Suk, J., Caccamo, F., “O nový československý model socialismu”: čtyři

interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech, Ústav pro soudobé dějiny

AV ČR, 2015); Bublifuk 4.0 (Sirůček, P., Marathon, 2017, special issue); Minislovníček

a literatura 4.0 (Sirůček, P., Medias res, 2018, no. 2).

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.