Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2013/3

Dopady zemětřesení v roce 2011 na japonskou ekonomiku

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.404

[plný text (PDF)]

Zuzana Stuchlíková

-

JEL klasifikace: E6, N15, Q5

Reference:
BIČ, J. Economic Governance of the EU in the View of the Impacts of the Current Financial and Economic Crisis. Studia commercialia Bratislavensia. 2010, roč. 3, č. 11, s. 335–350. ISSN 1337-7493.

BOJ (2012a). Japan‘s Balance of Payments for 2011 [online]. BOJ, 2012 [cit. 19. 9. 2012]. www.boj.or.jp/en/research/brp/ron_2012/data/ron120710a.pdf.

BOJ (2012b). BOJ Time-Series Data Search [online]. BOJ, 2012 [cit. 19. 9. 2012]. www.stat-search.boj.or.jp/index_en.html#.

CAO (2012a). Road to Recovery [online]. Government of Japan, March 2012 [cit. 19. 12. 2012]. www.kantei.go.jp/foreign/policy/documents/2012/__icsFiles/ afi eldfi le/2012/03/07/road_to_recovery.pdf.

CAO (2012b). Options for Energy and the Environment. The Energy and Environment Council Decision on June 29, 2012 [online]. Government of Japan, July 2012 [cit. 19. 12. 2012]. www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20120720/20120720_en.pdf.

CAO (2011a). Comprehensive Package Responding to the Yen Appreciation [online]. Cabinet Office of Japan, 2011 [cit. 19. 11. 2012]. www5.cao.go.jp/keizai1/2011/111021_yen_appreciation.pdf.

CAO (2011b). The Guideline on Policy Promotion for the Revitalization of Japan [online]. Cabinet Office, 2011 [cit. 5. 12. 2012]. www5.cao.go.jp/keizai/bousai/pdf/shishin-english.pdf.

CAO. “New Growth Strategy” Reference [online]. Cabinet Offi ce, 2010 [cit. 5. 9. 2012]. www5.cao.go.jp/keizai2/2010/0618reference.pdf.

CÍLEK, V.; KAŠÍK, M. Nejistý plamen. Průvodce ropným světem. 2. vyd. Praha : Dokořán, 2012. ISBN 978-80-7363-218-2.

ESRI. Guide for Using Diffusion Indexes and Composite Indexes [online]. ESRI, 2012 [cit. 20. 12. 2012]. www.esri.cao.go.jp/en/stat/di/111019rdates.html.

GAGNON, J. E.; CHABOUD, A. P. What Cant he Data Tell Us about Carry Trades in Japanese Yen? [online]. [International Finance Discussion Papers, No. 899]. Board of Governors of the Federal Reserve System, July 2007 [cit. 15. 11. 2012]. www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2007/899/ifdp899.pdf.

IHNED. Japonci intervenovali proti silnému jenu. Měna klesla na dvoutýdenní minimum [online]. IHNED.cz. 4. 8. 2011 [cit. 15. 11. 2012]. http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-52481950-japonci-intervenovali-proti-silnemu-jenu-mena-klesla-na-dvoutydenni-minimum.

IMF. Japan: 2012 Article IV Consultation – Staff Report [online]. IMF, 2012 [cit. 5. 9. 2012]. www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

IMF (2011a). Japan: 2011 Article IV Consultation – Staff Report [online]. IMF, 2011 [cit. 5. 9. 2012]. www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

IMF (2011b). Japan: Spillover Report for the 2011 Article IV Consultation and Selected Issues [online].

IMF Country Report No. 11/183. IMF, 2011. [cit. 15. 9. 2012]. www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

IMF (2007). Japan: 2007 Selected Issues [online]. IMF Country Report No. 07/28. IMF, 2011 [cit. 20. 11. 2012]. www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

JIRÁNKOVÁ, M.; HNÁT, P. Vliv současné ekonomické krize na institucionální uspořádání světové ekonomiky. Acta Oeconomica Pragensia. 2010, roč. 18, č. 5, s. 3–19. ISSN 0572-3043.

KINGSTON, J. Contemporary Japan. History, Politics, and Social Change since the 1980s. 2. vyd. Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1-118-31507-1.

KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 2. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3583-2.

NATIONAL GEOGRAPHIC. Sedm nečekaných způsobů, jak změnilo zemětřesení a cunami v Japonsku svět. [online]. National Geographic. 14. 3. 2012 [cit. 19. 11. 2012]. www.national-geographic.cz/detail/sedm-necekanych-zpusobu-jak-zmenilo-zemetreseni-a-cunami-v-japonsku-svet-14226/.

OECD (2012a). OECD Economic Outlook – 2/2012. November 2012, no. 92. Paříž : OECD, 2012. ISSN 0474-5574.

OECD (2012b). OECD Statistical Factbook 2011-2012.

OECD. Economic Survey – Japan 2011. Paříž : OECD, 2011. ISBN 92-64-16007-8.

SALSBERK, B.; CHANDLER, C.; CHHOR, H. Reimagining Japan: The Quest for a Future That Works. VIZ Media, 2011. ISBN13: 9781421540863.

SCHNELL, M. K.; WEINSTEIN, D. E. Evaluating the Economic Response to Japan´s Earthquake [RIETI Policy Discussion Paper Series 12-P-003]. The Research Institute of Economy, Trade and Industry, 2012.

STATISTICS BUREAU (2012a). Statistical Handbook of Japan [online]. Statistics Bureau and Statistical Research and Training Institute [cit. 5. 9. 2012]. http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm.

STATISTICS BUREAU (2012b). Japan Monthly Statistics [online]. Různá čísla. Statistics Bureau and Statistical Research and Training Institute [cit. 25. 5. 2012]. www.stat.go.jp/english/ data/getujidb/index.htm#d.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2013a). Japonská ekonomika v letech 2000–2008. Scientia et Societas. 2013, roč. IX, č. 2. ISSN 1801-7118.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2013b). Japonská ekonomika v letech 2007–2010. Acta Oeconomica Pragensia. 2013, č. 2. ISSN 0572-3043.

STUCHLÍKOVÁ, Z.; HNÁT, P. Čínský zahraniční obchod a přístup k jeho liberalizaci po světové finanční krizi. Scientia et Societas. 2012, roč. VIII, č. 3. ISSN 1801-7118.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2011a). Specifika hospodářských cyklů Japonska. Ekonomický časopis. 2011, roč. 59, č. 3, s. 279–295. ISSN 0013-3035.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2011b). Bilaterální a regionální obchodní dohody Japonska. In NĚMEČKOVÁ, T. a kol. Vzestup asijských zemí v mezinárodním obchodu. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 175–187. 237 s. ISBN 978-80-86855-83-7.

TEPCO. Fukušima Nuclear Accident Analysis Report [online]. Tokyo Electric Power Company, June 2012 [cit. 25. 12. 2012]. www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu12_e/images/120620e0102.pdf.

TOSBORVORN, T. Exploring the Yen Carry Trade: Investor´s Choice of Target Currencies [online]. Stanford University, 2010 [cit. 25. 10. 2012]. http://economics.stanford.edu/fi les/Tosborvorn_HThesis2010.pdf.

UNCTAD. UNCTADstat Database [online]. New York: UNCTAD, 2012 [cit. 11. 11. 2012]. http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx.

UNCTAD. Trade and Development Report 2011. Ženeva: UNCTAD, 2011. ISBN 978-92-1-112822-2.

VOŠTA, M. Dynamika energetické náročnosti s implikací pro EU. Současná Evropa a Česká republika. 2007, roč. XII, č. 1, s. 250–264. ISSN 1211-4073.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Current issue

4/2018

Unsorted

Tereza Voráčková, Alexandr Potůček, Filip Sýkora, Jaroslav Schönfeld
Pre-packed insolvencies

Milen Velev
Unemployment and economic growth: Is there a relationship in the European Uninon?

Dagmar Brožová
The minimum wage in the neoclassical and the behavioural labour market theory

Václav Žalud, Jan Králíček
Value added tax in reorganisation

Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková
Radovan Richta – The predecessor of the Club of Rome and the 4.0 vision