Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2013/3

Dopady zemětřesení v roce 2011 na japonskou ekonomiku

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.404

[plný text (PDF)]

Zuzana Stuchlíková

-

JEL klasifikace: E6, N15, Q5

Reference:
BIČ, J. Economic Governance of the EU in the View of the Impacts of the Current Financial and Economic Crisis. Studia commercialia Bratislavensia. 2010, roč. 3, č. 11, s. 335–350. ISSN 1337-7493.

BOJ (2012a). Japan‘s Balance of Payments for 2011 [online]. BOJ, 2012 [cit. 19. 9. 2012]. www.boj.or.jp/en/research/brp/ron_2012/data/ron120710a.pdf.

BOJ (2012b). BOJ Time-Series Data Search [online]. BOJ, 2012 [cit. 19. 9. 2012]. www.stat-search.boj.or.jp/index_en.html#.

CAO (2012a). Road to Recovery [online]. Government of Japan, March 2012 [cit. 19. 12. 2012]. www.kantei.go.jp/foreign/policy/documents/2012/__icsFiles/ afi eldfi le/2012/03/07/road_to_recovery.pdf.

CAO (2012b). Options for Energy and the Environment. The Energy and Environment Council Decision on June 29, 2012 [online]. Government of Japan, July 2012 [cit. 19. 12. 2012]. www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20120720/20120720_en.pdf.

CAO (2011a). Comprehensive Package Responding to the Yen Appreciation [online]. Cabinet Office of Japan, 2011 [cit. 19. 11. 2012]. www5.cao.go.jp/keizai1/2011/111021_yen_appreciation.pdf.

CAO (2011b). The Guideline on Policy Promotion for the Revitalization of Japan [online]. Cabinet Office, 2011 [cit. 5. 12. 2012]. www5.cao.go.jp/keizai/bousai/pdf/shishin-english.pdf.

CAO. “New Growth Strategy” Reference [online]. Cabinet Offi ce, 2010 [cit. 5. 9. 2012]. www5.cao.go.jp/keizai2/2010/0618reference.pdf.

CÍLEK, V.; KAŠÍK, M. Nejistý plamen. Průvodce ropným světem. 2. vyd. Praha : Dokořán, 2012. ISBN 978-80-7363-218-2.

ESRI. Guide for Using Diffusion Indexes and Composite Indexes [online]. ESRI, 2012 [cit. 20. 12. 2012]. www.esri.cao.go.jp/en/stat/di/111019rdates.html.

GAGNON, J. E.; CHABOUD, A. P. What Cant he Data Tell Us about Carry Trades in Japanese Yen? [online]. [International Finance Discussion Papers, No. 899]. Board of Governors of the Federal Reserve System, July 2007 [cit. 15. 11. 2012]. www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2007/899/ifdp899.pdf.

IHNED. Japonci intervenovali proti silnému jenu. Měna klesla na dvoutýdenní minimum [online]. IHNED.cz. 4. 8. 2011 [cit. 15. 11. 2012]. http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-52481950-japonci-intervenovali-proti-silnemu-jenu-mena-klesla-na-dvoutydenni-minimum.

IMF. Japan: 2012 Article IV Consultation – Staff Report [online]. IMF, 2012 [cit. 5. 9. 2012]. www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

IMF (2011a). Japan: 2011 Article IV Consultation – Staff Report [online]. IMF, 2011 [cit. 5. 9. 2012]. www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

IMF (2011b). Japan: Spillover Report for the 2011 Article IV Consultation and Selected Issues [online].

IMF Country Report No. 11/183. IMF, 2011. [cit. 15. 9. 2012]. www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

IMF (2007). Japan: 2007 Selected Issues [online]. IMF Country Report No. 07/28. IMF, 2011 [cit. 20. 11. 2012]. www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

JIRÁNKOVÁ, M.; HNÁT, P. Vliv současné ekonomické krize na institucionální uspořádání světové ekonomiky. Acta Oeconomica Pragensia. 2010, roč. 18, č. 5, s. 3–19. ISSN 0572-3043.

KINGSTON, J. Contemporary Japan. History, Politics, and Social Change since the 1980s. 2. vyd. Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1-118-31507-1.

KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 2. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3583-2.

NATIONAL GEOGRAPHIC. Sedm nečekaných způsobů, jak změnilo zemětřesení a cunami v Japonsku svět. [online]. National Geographic. 14. 3. 2012 [cit. 19. 11. 2012]. www.national-geographic.cz/detail/sedm-necekanych-zpusobu-jak-zmenilo-zemetreseni-a-cunami-v-japonsku-svet-14226/.

OECD (2012a). OECD Economic Outlook – 2/2012. November 2012, no. 92. Paříž : OECD, 2012. ISSN 0474-5574.

OECD (2012b). OECD Statistical Factbook 2011-2012.

OECD. Economic Survey – Japan 2011. Paříž : OECD, 2011. ISBN 92-64-16007-8.

SALSBERK, B.; CHANDLER, C.; CHHOR, H. Reimagining Japan: The Quest for a Future That Works. VIZ Media, 2011. ISBN13: 9781421540863.

SCHNELL, M. K.; WEINSTEIN, D. E. Evaluating the Economic Response to Japan´s Earthquake [RIETI Policy Discussion Paper Series 12-P-003]. The Research Institute of Economy, Trade and Industry, 2012.

STATISTICS BUREAU (2012a). Statistical Handbook of Japan [online]. Statistics Bureau and Statistical Research and Training Institute [cit. 5. 9. 2012]. http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm.

STATISTICS BUREAU (2012b). Japan Monthly Statistics [online]. Různá čísla. Statistics Bureau and Statistical Research and Training Institute [cit. 25. 5. 2012]. www.stat.go.jp/english/ data/getujidb/index.htm#d.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2013a). Japonská ekonomika v letech 2000–2008. Scientia et Societas. 2013, roč. IX, č. 2. ISSN 1801-7118.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2013b). Japonská ekonomika v letech 2007–2010. Acta Oeconomica Pragensia. 2013, č. 2. ISSN 0572-3043.

STUCHLÍKOVÁ, Z.; HNÁT, P. Čínský zahraniční obchod a přístup k jeho liberalizaci po světové finanční krizi. Scientia et Societas. 2012, roč. VIII, č. 3. ISSN 1801-7118.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2011a). Specifika hospodářských cyklů Japonska. Ekonomický časopis. 2011, roč. 59, č. 3, s. 279–295. ISSN 0013-3035.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2011b). Bilaterální a regionální obchodní dohody Japonska. In NĚMEČKOVÁ, T. a kol. Vzestup asijských zemí v mezinárodním obchodu. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 175–187. 237 s. ISBN 978-80-86855-83-7.

TEPCO. Fukušima Nuclear Accident Analysis Report [online]. Tokyo Electric Power Company, June 2012 [cit. 25. 12. 2012]. www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu12_e/images/120620e0102.pdf.

TOSBORVORN, T. Exploring the Yen Carry Trade: Investor´s Choice of Target Currencies [online]. Stanford University, 2010 [cit. 25. 10. 2012]. http://economics.stanford.edu/fi les/Tosborvorn_HThesis2010.pdf.

UNCTAD. UNCTADstat Database [online]. New York: UNCTAD, 2012 [cit. 11. 11. 2012]. http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx.

UNCTAD. Trade and Development Report 2011. Ženeva: UNCTAD, 2011. ISBN 978-92-1-112822-2.

VOŠTA, M. Dynamika energetické náročnosti s implikací pro EU. Současná Evropa a Česká republika. 2007, roč. XII, č. 1, s. 250–264. ISSN 1211-4073.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.