Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

JEL klasifikace: L20 (Firm Objectives, Organization, and Behavior: General)

[Table of JEL Classifications, List of JEL Classifications]

Články:

Ladislav Rolínek:
Manažerský audit a rozvoj MSP

Martin Jurek:
Internacionalizační teorie a modely na příkladu rakouských firem na českém trhu

Petr Houdek, Petr Koblovský:
Přehled oboru behaviorální finance a organizace

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Aktuální číslo

1/2019

Nezařazeno

Blanka Bártová, Vladislav Bína
-

Uwe Bergold
-

Martina Korecká
-

Věra Králová, Pavel Král
-

Iveta Musilová
-