Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Politika otevřeného přístupu (Open Access Policy)

Časopis Acta Oeconomica Pragensia poskytuje čtenářům bezplatně přístup ke svému obsahu na základě principu otevřeného přístupu, který zajišťuje organizacím, které financují výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo o ně mají zájem a kdo je v daném okamžiku potřebují s cílem podpořit globální vědeckou komunikaci.
Časopis Acta Oeconomica Pragensia akceptuje politiku otevřeného přístupu v souladu s Budapešťskou iniciativou otevřeného přístupu (Budapest Open Access Initiative). Autoři a vlastníci copyrightu udělují každému uživateli svobodné, nezrušitelné, celosvětové, trvalé právo k přístupu, licenci ke kopírování, užití, distribuci, přenosu a zveřejnění práce; právo na vytvoření a distribuování odvozenin práce prostřednictvím jakéhokoli digitálního média za jakýmkoli zodpovědným účelem za podmínky řádného připsání autorství; a právo udělat si malé množství tištěných kopií pro osobní užití. Politika otevřeného přístupu respektuje práva duševního vlastnictví. Více informaci naleznete zde.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.