Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

O časopise

Od 1. 7. 2017 přijímáme články pouze v angličtině.

Acta Oeconomica Pragensia (Print ISSN 0572-3043, Online ISSN 1804-2112) je recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, publikující výsledky aplikovaného ekonomického výzkumu. Obsahuje recenzované stati aplikující jak kvalitativní, tak kvantitativní metody zkoumání, včetně příspěvků demonstrujících možnosti využití exaktních metod pro podporu rozhodování různých ekonomických subjektů. V dalších rubrikách jsou publikována vědecká odborná sdělení, informace z konferencí a vědeckých setkání a recenze odborných publikací.

Acta Oeconomica Pragensia byla založena v roce 1965. Počínaje rokem 1993 jsou vydávána jako recenzovaný časopis oficiálně registrovaný u Českého národního střediska ISSN kódů a od roku 2008 evidovaný u Ministerstva kultury ČR. V roce 2009 byla zařazena do databáze RePEc/EconPapers (http://econpapers.repec.org/article/prgjnlaop). Od roku 2015 je časopis zařazen v databázi ERIH PLUS a indexován v databázích Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO (Business Source Corporate Plus), EconBiz, ResearchBib a Cabell's International, EconLit a Google Scholar.

Se zasláním článků do redakce a s recenzním řízením nejsou spojeny žádné poplatky ze strany autorů. Publikování článků není spojeno s žádnými poplatky za zpracování článků.

Výkonná rada

Jindřich ŠPIČKApředseda, FPH VŠE
Markéta ARLTOVÁmístopředsedkyně, FIS VŠE
Ondřej ČÁSTEKESF MU v Brně
Roman HUŠEKFIS VŠE
Lenka KOMÁRKOVÁFM VŠE
Petr MAREKFFÚ VŠE
Tomáš PAVELKAFPH VŠE
Ladislav ROLÍNEKEF JU v Českých Budějovicích
Hana SCHOLLEOVÁČVUT v Praze
Pavel SIRŮČEKFPH VŠE
Jaroslav STUCHLÝVSTE ČB
Petr ŠAUERFMV VŠE
Ludmila ŠTĚRBOVÁFMV VŠE
Jan Ámos VÍŠEKFSV UK
Milan VOŠTAFMV VŠE

Ediční rada

Vilija ALEKNEVICIENEAleksandras Stulginskis University, Kaunas, Litva
Charles Bradford ALLENPlymouth State University, Plymouth, New Hampshire, United States
Vladan ANTONOVICMCI Management Center Innsbruck, Rakousko
Peter BALÁŽEkonomická univerzita v Bratislave
Tomáš CAHLÍKUniverzita Karlova v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze
Michal ČÁSTEKMinisterstvo financí ČR
Marcela EFMERTOVÁČeské vysoké učení technické
Martin HOLUBVýzkumný ústav práce a sociálních věcí
Milan HRDÝVysoká škola ekonomická v Praze
Stanislava HRONOVÁVysoká škola ekonomická v Praze
Jaroslav HUSÁREkonomická univerzita v Bratislave
Anežka JANKOVSKÁEkonomická univerzita v Bratislave
Marie LIVINGSTONUniversity of Northern Colorado, Greeley, USA
LIU XinyingShandong University of Finance and Economics, Čína
Mansoor MAITAHČeská zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze
Jozef MAKÚCHNárodná banka Slovenska
Ivana MALÁVysoká škola ekonomická v Praze
Boris MATTOŠEkonomická univerzita v Bratislave
Ladislav MEJZLÍKpředseda, Vysoká škola ekonomická v Praze
Viliam PÁLENÍKÚstav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV
Iva PECÁKOVÁVysoká škola ekonomická v Praze
Ladislav PRŮŠAVýzkumný ústav práce a sociálních věcí
Štěpán RADKOVSKÝČeská národní banka
Etienne REDORAudencia Nantes School of Management, Nantes, France
Marek ROJÍČEKČeský statistický úřad
Luboš SMUTKAČeská zemědělská univerzita v Praze
Werner SOONTIENSCurtin University of Technology, Perth, Australia
Jindřich SOUKUPVysoká škola ekonomická v Praze
Philippe SPIESERESCP – EAP, Paris, France
František STELLNERUniverzita Karlova
Jiří VOPRAVILČeský statistický úřad
Akira YOKOYAMAChuo University, Tokyo, Japan
Emília ZIMKOVÁUniverzita Mateja Bela v Banskem Bystrici
Pavel ŽAMBERSKÝVysoká škola ekonomická v Praze
Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.