Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Předplatné

Objednávky předplatného zasílejte redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214, e-mail: rynda@vse.cz.

Vychází 6x ročně

Roční předplatné: 402,- Kč + poštovné
Cena jednotlivého čísla: 70,- Kč (včetně DPH)

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.