Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis

Český finanční a účetní časopis se zaměřuje na publikování odborných článků s finanční a účetní tématikou věnujících se jak základnímu, tak i aplikovanému výzkumu v oblastech auditingu, finančního trhu vč. jeho regulace a dohledu, finanční stability, daní a veřejných financí, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví, manažerského účetnictví a měnové teorie a politiky. Prostor je prioritně věnován ekonomickým problémům, které se těsně dotýkají vývoje české, resp. slovenské ekonomiky a dalších tranzitivních ekonomik v oblasti střední a východní Evropy.

Cílem Českého finančního a účetního časopisu je publikovat kvalitní výsledky výzkumu v oblastech teoretické verbální či formální analýzy finančních a účetních problémů, komparace a historického vývoje ekonomických teorií, institucionální ekonomie a kvantitativní analýzy dat. Redakční rada je otevřena nejenom publikacím zkušených ekonomů, ale ráda by vydáváním Českého finančního a účetního časopisu povzbudila mladé začínající ekonomy, zejména pak studenty doktorského studia, k prezentaci výsledků jejich výzkumu.

Český finanční a účetní časopis obsahuje čtyři rubriky. Hlavní část časopisu tvoří rubrika Stati, v rámci které jsou publikovány standardní vědecké články. V rubrice Diskuze chceme přinášet odbornou polemiku k článkům uveřejněným v prestižních finančních a účetních časopisech. V rámci rubriky Recenze je odborná veřejnost seznamována s novými knižními publikacemi z finanční a účetní oblasti vydávanými jak v České republice, tak v zahraničí. V poslední rubrice Informace je otevřen prostor pro uveřejnění informací např. z vědeckých konferencí, z odborných stáží nebo o výuce finanční a účetní problematiky. Články v rubrice Stati a Diskuze podléhají recenznímu řízení, v rámci kterého posuzují jejich kvalitu dva anonymní recenzenti.

Český finanční a účetní časopis je recenzovaný vědecký časopis, který je součástí Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR dle definice Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Český finanční a účetní časopis je vydáván v kombinované tištěné a elektronické podobě. V tištěné podobě jsou vydávány výtisky, které jsou určeny převážně do knihoven. Elektronická podoba časopisu je přístupná zdarma na internetových stránkách: http://www.vse.cz/cfuc/

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
předseda redakční rady Českého finančního a účetního časopisu

ISSN: 1802-2200