Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/1

Informace o výnosech a zisku v účetních výkazech českých účetních jednotek


[plný text (PDF)]

David Procházka

Článek obsahuje stručný popis výstupů projektu Interní agentury Vysoké školy ekonomické v Praze „Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a možnosti jejich aplikace v ČR". Na závěry tohoto projektu naváže připravovaný projekt Grantové agentury České republiky „Analýza účetních pravidel pro vykazování zisku – nové přístupy ve světě a možnosti jejich aplikace v České republice".

Klíčová slova: ČÚS, IFRS, US GAAP, Výnosy, Zisk

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Černý, V. (2007): Výnosy v české účetní legislativě v porovnání s mezinárodními účetními

standardy IAS/IFRS. In: Hora, M. – Vašeková, M. (ed.): Teória, prax a vzdelávanie

v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Bratislava, Ekonomická

univerzita, 2007, s. 25-28.

[2] Chambers, R. J. (1974): Accounting, Evaluation and Economic Behavior. Houston,

Scholars Book, 1974.

[3] MacNeal, K. (1979): Truth in Accounting. Houston, Scholars Books, 1979.

[4] Pelák, J. (2007): Jak správně opravovat chyby v účetnictví. Účetnictví, 2007, č. 9, s. 12-

14.

[5] Procházka, D. (2007): Vyřazení dlouhodobých aktiv podle IFRS a české účetní legislativy.

[on-line], Praha, ASPI, Účetní svět 27. 11. 2007, [cit. 2. 2. 2008],

<http://www.ucetnisvet.cz/ucetnisvet/odborna-sekce/clanky/detail-clanku/&link_back=58

0&archiv=1&back-offset=25&clanek=4570>.

[6] Procházka, D. – Velechovská, L. (2008): Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a

možnosti jejich aplikace v ČR – Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu IGA VŠE.

[on-line], Praha, VŠE, c2008, [cit. 2. 2. 2008],

<https://webhosting.vse.cz/prochazd/media/Materialy/VSE/Veda/2008/IG105037.pdf>.