Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2006/2

Rizikový kapitál


[plný text (PDF)]

Pavel Marinič

Rozvoj podnikání a hlavně rozvoj nových forem vlastnictví vyžaduje nové formy financování investičních projektů s cílem zabezpečení efektivnosti investic za současné minimalizace rizika. Jednou z takových a u nás novou formou financování je financování prostřednictvím vstupního (venture) kapitálu. Tato forma financování umožňuje zvyšovat konkurenceschopnost na straně nabídky kapitálu a na druhé straně umožňuje investovat volný kapitál, který akumulují investiční společnosti, což umožňuje firmám jejich rozvoj a zvyšuje jejich konkurenceschopnost v mezinárodní soutěži.

Klíčová slova: Financování akvizic, Financování expanze, Předstartovní kapitál, Rizikový kapitál, Venture kapitál

JEL klasifikace: G32

Reference:
[1] CVCA (2006): Czech Venture Capital Association. [on-line], Praha, CVCA, c2006, [cit.

7. 3. 2006], < www.cvca.cz>.

[2] Eurostat (2005): Europe in figures – Eurostat yearbook 2005. Luxembourg, Eurostat,

2005.

[3] EVCA (2005): EVCA Yearbook 2005 - Annual Survey 2004. Brussels, EVCA, 2005.

[4] EVCA (2006): European Private Equity and Venture Capital Association. [on-line], Brussels,

EVCA, c2006, [cit. 7. 3. 2006], < www.evca.com>.