Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/1

Proces ocenění podmíněných závazků pro účely IFRS 3


[plný text (PDF)]

Tomáš Brabenec

Článek je zaměřen na možnosti postupů při oceňování podmíněních závazků. V první části se článek zabývá potřebou oceňování podmíněných závazků pro účely podnikových kombinací a případných negativních efektů při opomenutí ocenění podmíněných závazků. V druhé části článek nabízí možnosti, které jsou dle autora vhodné pro oceňování podmíněných závazků. Pozornost je věnována hlavně simulačním metodám, metodám rozhodovacích stromů. V třetí části je připraven praktický příklad možného ocenění potenciálního závazku za pomocí metody Monte Carlo a za softwarové podpory programu Crystal Ball.

Klíčová slova: Monte Carlo, ocenění, Podmíněné závazky, simulace

JEL klasifikace: G30, M41

Reference:
[1] Alamar, B. C. (2002): Monte Carlo Simulation in the Valuation of High Risk Businesses.

Business Valuation Review 2002, roč. 21, č. 4, s. 186-189.

[2] Dvořáková, D. (2008): Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů

IFRS. Brno, Computer Press, 2008.

[3] Fotr J. aj. (2006): Manažerské rozhodování – postupy, metody, nástroje. Praha, Ekopress,

2006.

[4] Hindls, R. – Hronová, S. – Seger, J. – Fischer, J. (2007): Statistika pro ekonomy. Praha,

Professional Publishing, 2007.

[5] IASB (2005): International Financial Reporting Standards 2005. London, International

Accounting Standards Board, 2005.

[6] Oracle (2009): Oracle and Crystal Ball. [on-line], Redwood Shores, Oracle, c2009, [cit.

10. 3. 2009], <http://www.oracle.com/crystalball/index.html>.

[7] Kovanicová, D. (2005): Finanční účetnictví světový koncept. Praha, Bova Polygon, 2005.

[8] Krupová, L. – Černý, M. R. – Vašek, L. (2005): IAS/IFRS: mezinárodní standardy

účetního výkaznictví. Praha, Vox, 2005.