Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/1

Finanční krize modifikuje úlohu a postavení odvětví pojišťovnictví


[plný text (PDF)]

Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Jarmila Radová

Článek analyzuje současnou finanční krizi jako výsledek předchozí expanze úvěrů a poskytování hypotéčních úvěrů nad rámec tolerování tržních principů. Vznik finančních problémů je spojen s finančními inovativními instrumenty, v sekuritizované podobě. Za pomocí těchto instrumentů bylo možné bez bariér státní regulace, aby bankovní sektor získal nový soukromý kapitál a obnovil úvěrovou aktivitu. Autoři ukazují na roli investičního bankovnictví a ratingových agentur v tomto procesu. Zvláštní pozornost je věnována vlivu finanční krize na pojišťovnictví. Krize v pojišťovnictví se projevuje jako důsledek dvou vlivů: jednak riskantnějších strategií pojistitelů v konstrukci pojistných produktů zahrnujících inovativní finanční produkty a jednak jako důsledek snížení hodnoty aktiv pojišťovny. Článek pojmenovává vliv otázky asymetrie informace na možné dopady na pojistitele v souvislosti s finanční krizí. Zabývá se regulatorními projekty (zejména Solvency II pro pojišťovací činnost) a jejich možným dopady na pojišťovací trh.

Klíčová slova: Finanční krize, Inovativní finanční instrumenty, Možnosti státní regulace pojišťovnictví, Ratingová agentura, Regulatorní projekty, Vliv krize na pojišťovnictví

JEL klasifikace: D74, D81, D82, G22

Reference:
[1] Capital Economics (2008): AIG Bailout Shows How Bad Conditions Have Become.

London, Capital Economics, Global Markets Update, 17. 9. 2008.

[2] Poistné rozhľady (2007): Rebríček poistných rizík vedie prílišná regulácia. Poistné

rozhľady, 2007, č. 3, str. 1.

[3] Daňhel, J. (2005): Quality changes in Comercial Insurable Risk. Acta Oeconomica

Pragensia, 2005, roč. 13, č. 4, s. 113–120.

[4] Ducháčková, E. (2007): Rizika pojišťovacích institucí a jejich řízení. Auditor, 2007, roč.

14, č. 4, s. 11–17.

[5] Dvořák, P. (2008): Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha, C. H.

Beck, 2008.

[6] Enz, R. – Karl, K. – Mehlhorn, J. – Schwarz, S. (2008): Natural Catastrophes and Man-

Made Disasters in 2007: High Losses in Europe. [on-line], Zurich, Swiss Reinsurance

Company, Sigma, 2008, č. 1, [cit. 20. 2. 2009],

<http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files//var/dis/natcat.pdf>.

[7] KPMG (2007): Insurance Insights. [on-line], München, KPMG, c2007, [cit. 20. 2. 2009],

<http://www.kpmg.lu/Download/Brochures/2007/InsuranceInsights2007.pdf>.