Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2006/3

Výuka dějin ekonomických učení na Vysoké škole ekonomické v Praze


[plný text (PDF)]

Jitka Koderová

Máme-li odpovědět na otázku, do jaké míry byli studenti VŠE seznamováni s vývojem ekonomické teorie, je třeba říci, že v době, kdy bylo prakticky nemožné zakoupit nějakou knihu zahraničního ekonoma (s výjimkou marxistických autorů ze socialistických zemí), byla prakticky jedinou možnou cestou výuka dějin ekonomických učení, který byl vyučován jako celoškolsky povinný předmět od založení školy v roce 1953 prakticky až do roku 1993. Na počátku tohoto období byla hlavním předmětem výkladu kritika vybraných nemarxistických ekonomických teorií, především rakouské školy. Postupem času však byla kritika nahrazována pozitivním výkladem. V roce 1993 přestaly být dějiny ekonomických učení poněkud paradoxně celoškolsky povinným předmětem, a to v důsledku chybného odhadu možností katedry zajistit nově upravený režim jejich výuky. Při poslední přestavbě výuky spojené s přechodem na evropské kredity bylo zdůrazněno, že student VŠE by měl opouštět školu minimálně se základními znalostmi hospodářských dějin novověku a hlavních etap ve vývoji ekonomického myšlení. V souvislosti s tím se staly nově zavedeným předmětem Hospodářské dějiny zahrnující obě složky historického poznání.

JEL klasifikace: A29, B31

Reference:
[1] Allen, R. G. D. (1975): Makroekonomická teorie. Praha, Academia, 1975.

[2] Allen, R. G. D. (1971): Matematická ekonomie. Praha, Academia, 1971.

[3] Arrow, K. J. (1971): Společenský výběr a individuální hodnoty. Praha, Svoboda, 1971.

[4] Balassa, B. (1966): Teorie ekonomické integrace. Praha, Svoboda, 1966.

[5] Bráf A.: Život a dílo II. (1923) Praha, Vesmír, 1923. 197 s., vydali J. Gruber a C.

Horáček).

[6] Domar, E. D. (1966): Eseje o teórii ekonomického rastu. Bratislava, VSAV, 1966.

[7] Engliš, K. (1928): Národní hospodářství. Praha, F. Borový, 1928. 610 s.

[8] Galbraith, J. K. (1984): Ekonómia a společenské ciele. Bratislava, Pravda, 1984.

[9] Galbraith, J. K. (1967): Společnost hojnosti. Praha, Svoboda, 1967.

[10] Gide, C. – Rist, C. (1928): Dějiny nauk národohospodářských. I. Praha, Jan Leichter,

1928, 434 s.

[11] Gide, C. – Rist, C. (1928): Dějiny nauk národohospodářských. II. Praha, Jan Leichter

1928, 487 s.

[12] Heretik, Š. (1955): Dějiny ekonomických učení. Praha, SPN, 1955.

[13] Heretik, Š. (1958): Náčrt dejín politickej ekonómie. Bratislava, 1958.

[14] Heretik, Š.: Náčrt dejín politickém ekonomie (do sedemdesiatych rokov 19. storočia).

Bratislava, Pravda, 1988, 428 s

[15] Heretik, Š. – Korček, L´. – Petráček, J. (1983): Dejiny ekonomických teórií. Bratislava,

ES VŠE, 1983.

[16] Hobson, J. A. (1962): Imperialismus. Praha, NČSAV, 1962. 337 s.

[17] Holman, R. aj. (1999): Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck, 1999.

[18] Iša, J. (1982): Koniec „keynesovskej revolúcie“? Bratislava, Pravda, 1982, 442 s.

[19] James, E. (1968): Dějiny ekonomického myšlení 20. století. Praha, Academia, 1968.

[20] Johansen, L. (1984-1985): Přednášky o makroekonomickém plánování. Obecné problémy

I. – IV. Praha, IPE EÚ ČSAV, 1984-1985.

[21] Keynes, J. M. (1963): Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, NČSAV,

1963, 386 s.

[22] Kindleberger, C. P. (1978): Světová ekonomika. Praha, Academia, 1978.

[23] Kindleberger, C. P. (1968): Zahraniční obchod a národní hospodářství. Praha, Svoboda,

1968.

[24] Klein, L. R. (1966): Úvod do ekonometrie. Praha, Svoboda, 1966.

[25] Labini, P. S. (1967): Oligopol a technický pokrok. Praha, Svoboda, 1967.

[26] Maksimovič, I. (1971): Teorie socialismu v nemarxistické ekonomické vědě. Praha,

Svoboda, 1971.

[27] Milejkovskij, A. G. (1974): Buržoazní ekonomické teorie a hospodářská politika

imperialistických zemí. Praha, Svoboda, 1974.

[28] Napoleoni, C. (1968): Ekonomické myšlení dvacátého století. Praha, Academia, 1968.

[29] Osadčaja, I. M. (1973): Současné keynesiánství. Praha, Svoboda 1973.

[30] Petráček, J. (1974): Kritika buržoazní politické ekonomie I. Praha, SPN, 1974.

[31] Petráček, J. aj. (1988): Dějiny ekonomických teorií. Praha, SNTL, 1988.

[32] Quesnay, F. (1958): Ekonomická tabulka a jiné ekonomické spisy. Praha, SNPL 1958.

129 s.

[33] Ricardo, D. (1956): Zásady politické ekonomie a zdanění. Praha, SNPL, 1956. 323 s.

[34] Robinsonová, J. (1987): Teorie nedokonalej konkurencie. Bratislava, Pravda, 1987.

[35] Rozenberg, D. I. (1940): Istorija ekonomičeskich učenij. Moskva, Lekcii čitan. v Plan.

institute imeni Kržižanovskovo, 1929.

[36] Rozenberg, D. I. (1934): Istorija političeskoj ekonomiki. Moskva, Institut ekonomiki,

1934.

[37] Rozenberg, D. I. (1929): Kommentarii k pervomu tomu „Kapitala“ K. Marksa. Moskva,

Institut ekonomiki, 1929.

[38] Rozenberg, D. I. (1930): Kommentarii ko vtoromu tomu „Kapitala“ K. Marksa. Moskva,

Institut ekonomiki, 1930.

[39] Rozenberg, D. I. (1933): Kommentarii k tretjemu tomu „Kapitala“ K. Marksa. Moskva,

Institut ekonomiki, 1933.

[40] Rumler, M. (1965): J. M. Keynes a soudobý kapitalismus. Praha, NPL, 1965, 255 s.

[41] Smith, A. (1958): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Svazek první. Praha,

SNPL 1958, 401 s.

[42] Smith, A. (1958): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Svazek druhý. Praha,

SNPL 1958, 572 s.

[43] Sirůček, P. (2001): Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. Slaný,

Melandrium, 2001.

[44] Sitárová, Z. – Kliment, A. aj. (1981): Dějiny ekonomických teorií. Praha, Svoboda 1981.

[45] Sojka, M. aj. (1991): Dějiny ekonomických teorií. Praha, VŠE 1991

[46] Sraffa, P. (1969): Výroba zboží pomocí zboží. Praha, Svoboda 1969.

[47] Sweezy, P. (1967): Teorie vývoje kapitalismu. Praha, Academia, 1967;

[48] Šmejkal, M.