Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2006/3

Za profesorem Vencovským


[plný text (PDF)]

Jitka Koderová

5. července 2006 zemřel člen katedry měnové teorie a politiky, jeden z nejvýznamnějších současných teoretiků a historiků v oblasti monetární teorie prof. JUDr. František Vencovský. Renomé uznávaného odborníka začal získávat již od počátku 60. let, kdy se významně podílel na řešení v té době stěžejních měnově politických problémů.V této činnosti pokračoval i po roce 1989. V 90. letech získala jeho vědecká činnost další impuls v souvislosti s potřebou zmapovat vývoj českého ekonomického myšlení. Je autorem řady významných publikací i z této oblasti. Jako významný odborník vykonával mnoho čestných funkcí a byl odměněn řadou vyznamenání. Jako vynikající odborník a vážený kolega nebude nikdy zapomenut.

Klíčová slova: Dějiny ekonomických teorií, Měnová politika, Monetární teorie

JEL klasifikace: B31

Reference:
[1] Vencovský, F. (1992): Alois Rašín – život a dílo. Praha, Všehrd, 1991.

[2] Vencovský, F. (1992): Karel Kramář. Praha, Všehrd, 1992.

[3] Vencovský, F. (1993): Život a dílo národohospodáře Prof. Dr. Karla Engliše. In

Významní čeští národohospodáři. Acta Oeconomica Pragensia, 1993 a), roč. 1, č. 1.

[4] Vencovský, F. (1993): Karel Engliš. Brno, Nadace Universitas Masarykiana, 1993.

[5] Vencovský, F. (1994): Karel Engliš. Národní hospodářství. Vybrané kapitoly. Brno,

Nadace Universitas Masarykiana, 1994.

[6] Vencovský, F. (1996): Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Vybrané

kapitoly. Studie NHÚ Josefa Hlávky č. 6, 1996.

[7] Vencovský, F. (1997): Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno,

Georgetown – Brno, NAUMA – Praha, Svoboda, 1997.

[8] Vencovský, F. (2001): Měnová politika v české historii. Praha, ČNB, 2001.

[9] Vencovský, F. (2003): Vzestupy a propady československé koruny. Historie

československých měnových poměrů 1918 – 1992. Praha, Oeconomica 2003.

[10] Vencovský, F. – Jindra, Z. – Novotný, J. – Půlpán, K. – Dvořák, P. a kol. (1999): Dějiny

bankovnictví v českých zemích. Praha, Bankovní institut, 1999.

[11] Vencovský, F. – Půlpán. K. a kol. (2005): Dějiny měnových teorií na českém území.

Praha, Oeconomica, 2005.