Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/1

Hedgeové fondy a jejich výkonnost v období 1994-2008


[plný text (PDF)]

Tomáš Jeřábek

Příspěvek představuje základní milníky vývoje a současný stav hedgeových fondů, vymezuje pojem hedgeový fond a přibližuje hlavní investiční strategie hedgeových fondů. V části o problémech spojených s měřením výkonnosti rozebírá hlavní zkreslení indexů hedgeových fondů. Na základě průměrných ročních výnosů, alfa faktoru modelu CAPM, Sharpova a Sortinova indexu analyzuje výkonnost hedgeových fondů v letech 1994-2008 v porovnání s indexy S&P500, MSCI World a Russell 2000. Hlavním zjištěním je skutečnost, že ačkoliv některé strategie dosáhly v analyzovaném období vyšších výnosů v porovnání s vybranými tržními indexy hedgeové fondy jako celek nedocílily při zohlednění zkreslení výkonnosti specifické pro indexy hedgeových fondů vyšších výnosů oproti tržním indexům. Potenciál hedgeových fondů však spočívá ve flexibilitě a schopnosti pružněji reagovat na extrémní tržní podmínky. Uvedenou skutečnost dokazuje jednak nižší volatilita výnosů v analyzovaném období a jednak nadprůměrná výkonnost hedgeových fondů v období krizí na kapitálových trzích vzhledem ke zvoleným tržním indexům.

Klíčová slova: Analýza, Hedgeové fondy, Výkonnost

JEL klasifikace: G30

Reference:
[1] Ackermann, C. – McEnally, R. – Ravenscraft, D. (1999): The Performance of Hedge

Funds: Risk, Return and Incentive. Journal of Finance, 1999, roč. 54, č. 3, s. 833-874.

[2] Barry, R. (2002): Hedge Funds: A Walk Through the Graveyard. Sydney, Macquarie

University Applied Finance Centre, Research Paper č. 25, 2002.

[3] Easterling, E. (2004): Burying the Myth of Survivorship Bias. Texas Hedge Fund

Association, 2004, roč. 1, č. 2, 2 s.

[4] Edwards, F. R. – Caglayan, M. O. (2001): Hedge Fund Performance and Manager Skill.

Journal of Futures Markets, 2001, roč. 21, č. 11, s. 1003-1028.

Jeřábek, T.: Hedgeové fondy a jejich výkonnost v období 1994-2008.

64

[5] Fung, W. – Hsieh, D. A. (2000): Performance Characteristics of Hedge Funds and

Commodity Funds: Natural vs. Spurious Biases. Journal of Financial and Quantitative

Analysis, 2000, roč. 35, č. 3, s. 291-307.

[6] Greenwich Associates (2007): North American Fixed-income Investors Study. Stamford,

Greenwich Associates, 2007.

[7] Channel Capital Group (2009): Hedgefund. New York, Channel Capital Group, c2009,

[cit. 10. 3. 2009], <http://www.hedgefund.net>.

[8] International Financial Services (2008): City Business Series. London, International

Financial Services, 2008.

[9] Ibbotson, R. G. – Chen, P. (2006): The A,B,Cs of Hedge Funds: Alphas, Betas, and

Costs. New Haven, Yale School of Management, ICF Working Paper č. 6-10, 2006.

[10] Investment Company Institute (2008): Trends in Mutual Fund Investing. Washington,

D. C., Investment Company Institute, 2008.

[11] Koh, F. C. C. – Koh, W. T. H. – Lee, D. K. C. – Phoon, K. F. (2004): Investing in Hedge

Funds: Risk, Returns and Performance Measurement. Singapore, Wharton Singapore

Management University Research Centre, 2004, 34 s.

[12] Lhabitant, F-S. (2002): Hedge Funds: Myths and Limits. New York, Wiley, 2002.

[13] Liang, B. (2000): Hedge Funds: The Living and The Dead. Journal of Financial and

Quantitative Analysis, 2000, roč. 35, č. 3, s. 309-326.

[14] Liang, B. (2003): On the Performance of Alternative Investments: CTAs, Hedge Funds,

and Funds-of-Funds. Amherst, University of Massachusetts, 2003.

[15] Lintner, J. (1965): The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in

Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, 1965, roč. 47,

č. 1, s. 13-37.

[16] Loomis, C. J. (1966): The Jones Nobody Keeps Up With. Fortune, 1966, roč. 37, č. 4,

s. 237-247.

[17]Malkiel, B. G. – Saha, A. (2005): Hedge Funds: Risk and Return. Financial Analysts

Journal, roč. 61, č. 6, s. 80-88.

[18]Mossin, J. (1966): Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 1966, roč. 34,

č. 4, s. 768-783.

[19]MSCI Barra (2009): Research. [on-line],New York,MSCI Barra, c2009, [cit. 31. 3. 2009],

<http://www.mscibarra.com>.

[20] Posthuma, N. – Van der Sluis, P. J. (2003): A Reality Check on Hedge Fund Returns.

Amsterdam, ABP Investments / Free University Amsterdam, 2003, Working Paper, s. 38.

[21] Rohrer, J. (1986): The Red-Hot World of Julian Robertson. Institutional Investor, 1986,

roč. 20, č. 5, s. 86-92.

[22] Sharpe, W. F. (1964): Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under

Conditions of Risk. Journal of Finance, 1964, roč. 19, č. 3, s. 425-442.

[23] Sharpe, W. F. (1966): Mutual Fund Performance. Journal of Business, 1966, roč. 39, č.

S1, s. 119–138.

[24] Sortino, F. A. – Van der Meer, R. (1991): Downside Risk. Journal of Portfolio

Management, 1991, roč. 17, č. 4, s. 27–31.