Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/1

Devadesát let dynamické bilanční teorie Johanna Wilhelma Eugena Schmalenbacha (1873 – 1955)


[plný text (PDF)]

Miloslav Janhuba

Příspěvek se zabývá úlohou a významem předního německého podnikového ekonoma první poloviny dvacátého století, J. W. Eugena Schmalenbacha. Osvětluje některé aspekty jeho dynamické teorie bilanční, kterou vytvořil v prvním desetiletí dvacátého století spojovací můstek mezi rigidně právním pojímáním obsahu rozvahy (účtu rozvažného konečného) a pojímáním tohoto obsahu z hlediska podnikového ekonoma (manažera). Obsahem rozvahy podle Schmalenbacha nejsou jednotlivé skupiny aktiv a je financujících zdrojů, ale potenciály nedokončených obchodních operací, které přecházejí do dalšího účetního období.

Klíčová slova: Dynamická bilanční teorie, Schmalenbach, Teorie účetnictví

JEL klasifikace: B16, M41

Reference:
[1] Janhuba, M. (2007): Základy teorie účetnictví. Praha, Oeconomica, 2007.

[2] Schmalenbach, E. (1919): Grundlage dynamischer Bilanzlehre. 1. vydání, Leipzig, G. A.

Gloeckner, 1919.

[3] Schmalenbach, E. (1947): Dynamische Bilanz, I. u. II. Teil. 8. vydání, Hamburg, Industrieund

Handelsverlag W. Dorn, 1947.