Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/1

Několik zásadních poznámek k odhadům vícedimensionálních hodnot podniku pro rozhodování o koupi a prodeji


[plný text (PDF)]

Miloš Mařík

Obsah posuzovaného článku je zaměřen na rozpracování kategorie hraniční hodnoty, která je zde chápána jako veličina s více dimenzemi. V rámci přípravy na jednání o prodeji podniku si partneři musejí vyjasnit nejen hraniční cenu, ale i ostatní vyjednávací parametry, a to tak, aby se jejich blahobyt v případě uskutečnění transakce pokud možno zvýšil oproti situaci, kdyby transakci neuskutečnili. V této obecné poloze má model hraniční hodnoty pouze teoretický význam, ale lze jej chápat jako první krok k dalšímu rozvinutí teorií Kolínské školy.

Klíčová slova: Hodnota, Hraniční hodnota, Kolínská škola, Oceňování podniku

JEL klasifikace: G12, G30

Reference:
[1] Krabec, T. (2008): Standardizace oceňování v mezinárodní komparaci: teoretickoinstitucionální

pohled. Disertační práce, Praha, VŠE, 2008.

[2] Matschke, M. J. (1993): Einige grundsätzliche Bemerkungen zur Ermittlung

mehrdimensionaler Entscheidungswerte der Unternehmung. Betriebswirtschaftliche

Forschung und Praxis, 1993, roč. 45, č. 1, s. 1-24.

[3] Matschke, M. J. (2007): Unternehmensbewertung (Funktionene –Methoden – Grundsätze).

Berlin, Gabler, 2007.