Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2007/1

Proč si volí studenti oboru Učitelství učitelskou profesi: srovnání vyspělých a rozvojových zemí


[plný text (PDF)]

Marie Míková

Článek se zabývá problematikou studentů oboru učitelství a jejich volbou pro učitelskou profesi. Autor srovnává motivační model ve vyspělých a rozvojových zemích a dochází k závěru, že z výzkumů, které byly provedeny na univerzitách, vyplývá rozdílný motivační model pro učitelskou profesi podle toho, zda jde o vyspělou či rozvojovou zemi.

JEL klasifikace: A23

Reference:
[1] Bastick, T. (2000): Why Teacher Trainees Chaose the Teaching Profession: Comparing

Trainees in Metropolitan and Developing Countries. International Review of Education,

roč. 46, č. 3-4, s. 343-349.