Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/1

Tvorba hodnoty v podnicích zaměřených na elektronické obchodování


[plný text (PDF)]

Pavla Maříková

Obsahem příspěvku je stručná charakteristika výzkumu provedeného R. Amitem a C. Zottem a zhodnocení možnosti využití tohoto výzkumu v rámci oceňování podniku. Výzkum byl zaměřen na identifikaci specifických zdrojů tvorby nové hodnoty ve firmách z oblasti elektronického obchodování. Jako hlavní zdroje se ukázaly efektivnost, komplementarita, připoutání a novost. Článek doporučuje tato zjištění jako vhodná pro využití při ocenění podniku, a to zejména tak, že tyto čtyři zdroje by měly být u elektronických obchodů analyzovány v rámci strategické analýzy a v rámci analýzy ziskové marže.

Klíčová slova: E-business, Hodnota, Oceňování podniku, Tvorba hodnoty

JEL klasifikace: G30, M31

Reference:
[1] Amit, R. – Zott, C. (2001): Value Creation in E-business. Strategic Management Journal,

2001, roč. 22, č. 6-7, s. 493-520.

[2] Mařík, M. aj: (2007): Metody oceňování podniku. Praha, Ekopress, 2007.

[3] Porter, M. E. (1985): Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior

Performance. New York, Free Press, 1985.

[4] Schumpeter, J. A. (1934): The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits,

Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Cambridge, Harvard University Press,

1934.

[5] Schumpeter, J. A. (1939): Business Cycles: A Theoretical and Statistical Analysis of the

Capitalist Process. New York, McGraw-Hill, 1939.

[6] Williamson, O. E. (1975): Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications:

A Study in the Economics of Internal Organization. New York, Free Press, 1975.

[7] Williamson, O. E. (1979): Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual

Relations. Journal of Law and Economics, 1979, roč. 22, č. 2, s. 233–261.