Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2007/3

Několik poznámek k významu výuky dějin ekonomických teorií pro studenty VŠE v Praze


[plný text (PDF)]

Jitka Koderová

Stať se zamýšlí nad významem znalostí historie ekonomických teorií pro studenty VŠE v Praze v době, kdy kurzy standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie představují jednu z hlavních součástí výuky mladých ekonomů. Dějiny ekonomických teorií (dále jen DET) byly vyučovány na českých vysokých školách ekonomického zaměření od roku 1945. Na počátku tohoto období byly DET orientovány především na kritiku vybraných nemarxistických ekonomických teorií, především rakouské školy, ale postupem času byla kritika nahrazována pozitivním výkladem vývoje ekonomické teorie. V roce 1993 byly DET poněkud nešťastnou shodou okolností vyřazeny z povinného společného základu výuky na VŠE. Uznání významu znalostí historie ekonomických teorií vedlo v souvislosti s přechodem na evropský kreditní systém k tomu, že byl do společného základu na bakalářském stupni studia zaveden nový předmět pod názvem hospodářské dějiny, jehož součástí jsou také DET.

Klíčová slova: Dějiny ekonomických učení, Výuka dějin ekonomických učení

JEL klasifikace: A29, B31

Reference:
[1] Allen, R. G. D. (1971): Matematická ekonomie. Praha, Academia, 1971.

[2] Allen, R. G. D. (1973): Makroekonomická teorie. Praha, Academia, 1973.

[3] Arrow, K. J. (1971): Společenský výběr a individuální hodnoty. Praha, Svoboda, 1971.

[4] Balassa, B. (1966): Teorie ekonomické integrace. Praha, Svoboda, 1966.

[5] Domar, E. D. (1966): Eseje o teóriach ekonomického růstu. Bratislava, VSAV, 1966.

[6] Engliš, K.(1928): Národní hospodářství. Praha, F. Borový, 1928.

[7] Galbraith, J. K. (1967): Společnost hojnosti. Praha, Svoboda, 1967.

[8] Galbraith, J. K. (1984): Ekonomika a společenské ciele. Bratislava, Pravda, 1984.

[9] Gruber, J. – Horáček, C. (eds.) (1923): A. Bráf – Život a dílo. Praha, Vesmír, 1923.

[10] Gide, C. – Rist, C. (1928a): Dějiny nauk národohospodářských I. Praha, J. Leichter,

1928.

[11] Gide, C. – Rist, C. (1928b): Dějiny nauk národohospodářských II. Praha, J. Leichter,

1928.

[12] Heretik, Š. (1988a): Náčrt deiín politickej ekonomie (do sedemdesiatych rokov 19.

storočia). Bratislava, Pravda, 1988.

[13] Heretik, Š. (1988b): Teoretické základy súčasnej buržoáznej ekonómie. Bratislava,

Pravda, 1988.

[14] Heretik, Š. – Korček, Ľ. – Petráček, J. (1983): Dejiny ekonomických teórií. Bratislava, ES

VŠE, 1983.

[15] Hobson, J. A. (1962): Imperialismus. Praha, NČSAV, 1962.

[16] Holman, R. aj. (1999): Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck, 1999.

[17] Iša, J. (1982): Koniec „keynesovskej revolúcie“? Bratislava, Pravda, 1982.

[18] Johansen, L. (1984-1985): Přednášky o makroekonomickém plánování. Obecné problémy

I.-IV. Praha, IPE EÚ ČSAV, 1984-1985.

[19] James, E. (1968): Dějiny ekonomického myšlení 20. století. Praha, Academia, 1968

[20] Keynes, J. M.(1963): Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, NČSAV, 1963.

[21] Kindleberger, C. P. (1968): Zahraniční obchod a národní hospodářství. Praha, Svoboda,

1968.

[22] Kindleberger, C. P. (1978): Světová ekonomika. Praha, Academia, 1978.

[23] Klein, L. R. (1966): Úvod do ekonometrie. Praha, Svoboda, 1966.

[24] Koderová, J. (2006): Výuka dějin ekonomických učení na Vysoké škole ekonomické

v Praze. Český finanční a účetní časopis, 2006, roč. 1, č. 3, s. 133-145.

[25] Labini, P. S. (1967): Oligopol a technický pokrok. Praha, Svoboda, 1967.

[26] Maksimovič, I. (1971): Teorie socialismu v nemarxistické ekonomické vědě. Praha,

Svoboda, 1971.

[27] Milejskovskij, A. G. (1974): Buržoazní ekonomické teorie a hospodářská politika

imperialistických zemí. Praha, Svoboda, 1974

[28] Napoleoni, C. (1968): Ekonomické myšlení dvacátého století. Praha, Academia, 1968

[29] Osadčaja, I. M. (1973): Současné keynesiánství. Praha, Svoboda, 1973

[30] Petráček, J. (1974): Kritika buržoazní politické ekonomie I., mikroekonomická část:

teorie hodnoty a rozdělování. Praha, SPN, 1974.

[31] Petráček, J. aj. (1988): Dějiny ekonomických teorií. Praha, SNTL, 1988.

[32] Polouček, S. – Zlý, B. (1980): Soubor názorných pomůcek k dějinám ekonomických

učení. Díl 1 (Vývoj ekonomického myšlení do vzniku marxismu). Ostrava, ES VŠB, 1980.

[33] Polouček, S. – Zlý, B. (1982): Soubor názorných pomůcek k dějinám ekonomických

učení. Díl 3 (Ekonomická učení epochy přechodu kapitalismu volné soutěže

v imperialismus). Ostrava, ES VŠB, 1982.

[34] Polouček, S. – Zlý, B. (1985): Soubor názorných pomůcek k dějinám ekonomických

učení. Díl 4 (Soudobé ekonomické myšlení). Ostrava, ES VŠB, 1985.

[35] Quesnay, F. (1958): Ekonomická tabulka a jiné ekonomické spisy. Praha, SNPL, 1958.

[36] Ricardo, D. (1956): Zásady politické ekonomie a zdanění. Praha, SNPL, 1956.

[37] Robinson, J. (1987): Teorie nedokonalej konkurencie. Bratislava, Pravda,1987

[38] Rozenberg, D. I. (1929a): Istoria ekonomičeskich učenij. Moskva, Institut ekonomiky,

1929.

[39] Rozenberg, D. I. (1929b): Komentarii k pervomu tomu „Kapitala“ K. Marksa. Moskva,

Insitut ekonomiky, 1929.

[40] Rozenberg, D. I. (1930): Komentarii ko vtoromu tomu „Kapitala“ K. Marksa. Moskva,

Institut ekonomiky, 1930.

[41] Rozenberg, D. I. (1933): Komentarii k tretjemu tomu „Kapitala“ K. Marksa. Moskva,

Insitut ekonomiky, 1933.

[42] Rozenberg, D. I. (1934): Istoria političeskoj ekonomii. Moskva, Institut ekonomiky,

1934.

[43] Rumler, M.(1965): J. M. Keynes a soudobý kapitalismus. Praha, SNPL, 1965.

[44] Sirůček, P. (2001): Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. Slaný,

Melandrium, 2001.

[45] Sirůček, P. aj. (2007): Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. (Vývoj – současnost –

výhledy.) Slaný, Melandrium, 2007.

[46] Sitárová, Z. – Kliment, A. aj. (1981): Dějiny ekonomických teorií. Praha, Svoboda, 1981.

[47] Smith, A. (1958a): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Svazek první. Praha,

SNPL, 1958.

[48] Smith, A. (1958b): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Svazek druhý.

Praha, SNPL, 1958.

[49] Sojka, M. aj. (1991): Dějiny ekonomických teorií. Praha, VŠE, 1991

[50] Současná západní ekonomie. (1989) Acta Oeconomica Pragensia, 1989, roč. 1, č. 3.

[51] Sraffa, P. (1969): Výroba zboží pomocí zboží. Praha, Svoboda, 1969.

[52] Sweezy, P. (1967): Teorie vývoje kapitalismu. Praha, Academia, 1967.

[53] Tinbergen, J. (1972): Hospodářská politika: zásady a tvorba. Praha, Svoboda, 1972.

[54] Vencovský, F. (1997): Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno,

Nadace Universita Masarykiana, 1997.