Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/1

Balanced Scorecard a vliv auditu interních výkazů na důvěru manažerů


[plný text (PDF)]

Libuše Šoljaková

Balanced Scorecard (BSC) představuje relativně komplexní nástroj řízení využívaný mimo jiné pro řízení a měření výkonnosti podniku jako celku i jeho vnitropodnikových útvarů. Autoři uvedeného článku ověřují hypotézu, že nezávislý audit interních výkazů BCS zvyšuje důvěru manažerů ve vztahu k těmto výkazů a tudíž přispívá k jejich účinnějšímu využití při řízení výkonnosti. V závěru potvrzují, že nezávislý audit interních výkazů je přínosný pro řízení podniků a že vyšší management by měl audit těchto výkazů vyžadovat. Samotná hypotéza i způsob jejího ověření je však značně diskutabilní, a to nejen vzhledem k zúžené interpretaci BSC, ale i roli vnitřního kontrolního systému a pozici controllera v podniku.

Klíčová slova: Audit interních výkazů, Balanced Scorecard, Vnitřní kontrolní systém

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Kaplan, R. S. – Norton D. P. (1996): The Balanced Scorecard: Translating Strategy into

Action. Boston, Harvard Business School Press, 1996.

[2] Libby, T. – Salterio, S. E. – Webb, A. (2004): The Balanced Scorecard: The Effects of

Assurance and Process Accountability on Managerial Judgement. Accounting Review,

2004, roč. 79, č. 4, s. 1075-1094.