Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2007/3

Proč a jak hodnotit bonitu obchodních partnerů malých a středních podniků


[plný text (PDF)]

Anna Staňková

Článek se zaměřuje na vyvinutí modelu resp. postupu pro interní vyhodnocení volby nejlepších obchodních partnerů firmy. Toto rozhodnutí představuje komplexní problém, který je nutno řešit s využitím standardních manažerských technik. Autoři využili přístupu Analytic Hierarchy Process (AHP), který je založen na strukturování problému do jednotlivých fází a postupuje posléze metodou podle fází. Pro hodnocení kvantitativních faktorů jsou použity obvyklé finanční charakteristiky výkonnosti. Pro stanovení váhy kvalitativních faktorů jsou navrženy subjektivní (expertní)vyhodnocení vycházející z bodového i váženého bodového ohodnocení. Závěrem je provedena analýza sensitivity podle skupin kvantitativních a kvalitativních kritérií. Aplikovatelnost popsané metody specielně v malých a středních firmách je přitom vysoce diskutabilní.

Klíčová slova: Analytical Hierarchy Process, Bonita, Interní rating, Kvalitativní kritéria, Malé a střední podniky, Rozhodovací proces

JEL klasifikace: L26

Reference:
[1] Čančer, V. – Knez-Riedl, J. (2005): Why and How to Evaluate the Creditworthiness of

SMEs’ Business Partners. International Small Business Journal, 2005, roč. 23, č. 2, s. 143-

163.

[2] Pichanič, M. – Staňková, A. – Srpová J. – Vacík J. (2005): Factors Influencing the

Successful Performance of SME in the Czech Republic. In: ICSB World Conference

Washington D.C. ICSB, 2005.