Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2007/4

Praha olympijská: realita či ekonomická utopie?


[plný text (PDF)]

Jiří Strouhal

Je Praha, a potažmo Česká republika schopna pořádat takovouto sportovní akci, ať již po stránce organizační, ale i po stránce finanční, nebo se jedná pouze o slovní hříčku či fabulaci určité skupiny zastánců „olympijské Prahy“? Text vychází ze studie Národohospodářského ústavu Akademie věd, která se zaobírala ekonomickými aspekty pořádání olympijských her v Praze, a diskutuje aktuální téma úvah o pořádání letních olympijských her v hlavním městě Praze v horizontu let 2016, resp. 2020. Důležitým předpokladem uspořádání her samotných se zcela nepopiratelně jeví dobudování systémů dopravní a technické infrastruktury tak, jak jsou obsaženy v územním plánu hlavního města. Při realizaci varianty ekonomicky úsporných her je zřejmé, že nelze očekávat významné zisky ani ztráty v souvislosti s pořádáním her. Je tak na Praze samotné, zda se odváží postavit se po bok jiných významných měst a kandidovat; šance na úspěch bezesporu má.

Klíčová slova: Finanční a ekonomický dopad, Olympijské hry, Praha

JEL klasifikace: M29

Reference:
[1] Český olympijský výbor (2004): Praha olympijská (prezentace). [On-line]. Praha, Český

olympijský výbor, c2004, [cit. 20. 1. 2007],

<http://web.olympic.cz/olympic_cz/prezentace/olympiada.ppt>.

[2] Jurajda, Š. – Lízal, L. – Münich, D. – Zemčík, P. (2006): Hlavní ekonomické důsledky

pořádání letních olympijských her v Praze v roce 2016. Politická ekonomie, 2006, roč. 54,

č. 4, s. 490-507.

[3] PriceWaterhouseCoopers (2004): Ekonomické a marketingové studie pořádání letních

olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v Hlavním městě Praha. Praha,

PriceWaterhouseCoopers, 2004.

[4] Ševčík, M. (2004): Olympijské hry pro Prahu. [Online], Praha, Liberální institut, c2001,

[cit. 20. 1. 2007], <http://libinst.cz/clanky.php?id=22>.

[5] Ševčík, M. (2001): Olympijské hry v Praze. [Online], Praha, Liberální institut, c2001, [cit.

20. 1. 2007], <http://libinst.cz/clanky.php?id=195>.